Alla som jobbar behövs oavsett var de är födda

Arbetskraftsinvandring är ett måste för Sverige.

Utmaningarna med kompetensförsörjningen är ett problem som politiken har att hantera. Att då strama åt arbetskraftsinvandringen skulle bara leda till att bristen på arbetskraft blir ännu större.

Utmaningarna med kompetensförsörjningen är ett problem som politiken har att hantera. Att då strama åt arbetskraftsinvandringen skulle bara leda till att bristen på arbetskraft blir ännu större.

Foto: Junge, Heiko

Ledare2023-02-25 08:20
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Den svenska debatten om arbetskraftsinvandring har intensifierats på sistone. I Tidöavtalet har regeringspartierna, tillsammans med Sverigedemokraterna, kompromissat om att skära ner på arbetskraftsinvandringen. I förra veckan presenterade även regeringen tilläggsdirektiv som skärper villkoren för detta. Det uttalade syftet är att premiera den så kallade “högkvalificerade arbetskraftsinvandringen”. 

Parallellt med detta håller Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin på att veva mot Sverigedemokraterna, i en anklagelse i Expressen (20/2) om att SD blivit för “liberala” i frågan om arbetskraftsinvandringen. S försöker alltså starta någon form av tävling, mot Sverigedemokraterna, om vilket parti som verkligen är mest kritisk mot invandrare som kommer hit för att jobba.

När både regeringsunderlaget och Sveriges största parti ställer sig kritiska mot invandrad kompetens som möter ett faktiskt behov, visar det att arbetskraftsinvandringen står inför ett stort hot från politiskt håll. Det är beklagligt och farligt för samhället i stort. 

Sverige är i enormt behov av just arbetskraftsinvandring. I dagsläget har Sverige en extrem brist på kompetent och specialiserad arbetskraft. Samtidigt som regeringen, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna vill begränsa denna typ av invandring skriker svenska företag och svenska industrier efter mer kompetent arbetskraft, rätt personer. 

Utmaningarna med kompetensförsörjningen är ett problem som politiken har att hantera. Att då strama åt arbetskraftsinvandringen skulle bara leda till att bristen på arbetskraft blir ännu större. Företagen skulle få ännu svårare att rekrytera den kompetens som behövs. I förlängningen minskar också tillväxten. En borgerlig regering borde rimligen ha som en av sina utgångspunkter att föra en politik som ökar tillväxten, inte försvagar den. 

Trots att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna hävdar att svenska jobb ska gå till bara svenskar ger de inga tydliga och konkreta svar på hur glappet som vi idag ser i kompetensförsörjningen ska mötas. Regeringen presenterar inte heller, i sitt handlingsprogram med SD, ett reformpaket som syftar till möta de problem som vi står inför med brist på tillgänglig kompetens. 

Det är beklagligt att en så stor del av riksdagens partier väljer att betrakta arbetskraftsinvandring som något farligt eller skadligt. I synnerhet när det är just det som Sverige behöver.