Äntligen lite skälighet för de ukrainska flyktingarna!

Nu får ukrainska flyktingar i Sverige äntligen en bättre tillvaro. Men det var långt ifrån självklart att det skulle bli så.

Vi ska vara stolta över det militära och humanitära stöd som Sverige bistår Ukraina med. Men vår blågula solidaritet måste sträcka sig även till de ukrainare som bor och lever i Sverige idag.

Vi ska vara stolta över det militära och humanitära stöd som Sverige bistår Ukraina med. Men vår blågula solidaritet måste sträcka sig även till de ukrainare som bor och lever i Sverige idag.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ledare2024-07-10 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

De som har flytt från Ukraina omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. I Sverige handlar detta totalt om omkring 50 tusen personer, varav Sörmland har tilldelats 444 personer. Direktivet innebär att dessa flyktingar omfattas av ett parallellt system, som gör det enklare att få tillfälligt skydd men vars regler i övrigt ofta är mindre förmånliga.

En av dessa särskilda regler har inneburit att de ukrainska flyktingarna tidigare fått 71 kronor om dagen att klara sig på i Sverige. Det skulle räcka till mat, kläder, hygienartiklar och mer därtill. Frivilligorganisationer har tidigare larmat om att ukrainska barn och kvinnor går hungriga i Sverige. Så mycket för blågul solidaritet.

Nu har situationen för de ukrainska flyktingarna äntligen förbättrats. Många kan nu folkbokföra sig i svenska kommuner, vilket höjer ersättningen till 308 kronor per hushåll och dygn. I Nyköping har hittills 82 personer från Ukraina folkbokfört sig i kommunen och fler väntas göra detta. Det kommer ge dem helt andra förutsättningar än tidigare. Det handlar inte bara om den ökade ersättningen, utan även om möjligheterna att delta i SFI-undervisning, söka bostad och söka arbete via arbetsförmedlingen. Möjligheten att vara en del av samhället på ett helt annat sätt än tidigare.

Det är dock inte tack vare politikerna här hemma som detta nu sker, utan det är en följd av att EU fattat beslut om att förlänga massflyktsdirektivet till 2026. Därmed uppfyller nu många ukrainare det svenska kravet för att folkbokföra sig, som består av att den enskilde ska ha haft tillfälligt skydd i minst två år och planera att fortsätta bo i Sverige.

Det är en glädjande utveckling att ukrainska flyktingar nu kan folkbokföra sig i svenska kommuner och få en ökad möjlighet att delta i samhället. Men det borde inte behövt dröja till EU fattade ett beslut – regeringen borde ha agerat tidigare.

Tyvärr har både regeringen och oppositionen varit lama när det kommer till att förbättra situationen för ukrainare i Sverige. När Centerpartiet tidigare föreslog en höjning av dagsersättningen från 71 kronor till 132 kronor för att ligga i nivå med våra grannländer sa både Tidöpartierna och Socialdemokraterna nej. Förslag har även legat på bordet om att ge ukrainska flyktingar svenska personnummer och tillgång till SFI, men inte heller detta har regeringen genomfört.

Vi ska vara stolta över det militära och humanitära stöd som Sverige bistår Ukraina med. Men vår blågula solidaritet måste sträcka sig även till de ukrainare som bor och lever i Sverige idag.