Arg, ledsen och besviken är rätt ord

Obemannad lanthandel Råby
Obemannad lanthandel Råby

Den obemannade lanthandelns framtid går via en strid mellan hederlighet och kriminalitet.

Ledare 17 februari 2022 05:46
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Här är vårt utbud. Registrera vad du köper och betala så här. Tillsammans kan vi säkra ett hyfsat utbud och en god tillgänglighet på nära håll.

I tanken är den obemannade butiken en god idé för situationer där personalkostnader inte skulle kunna bäras i verksamheten. Gårdsbutiken där du gick in, handlade och lade pengarna i ett skrin eller liknande, är numera så sällsynt att den närmast kan betraktas som utrotad. Den omöjliggjordes av stölder.

Andra sätt att lösa detta, med swish-betalningar och liknande, finns här och där. Där är det ”bara” själva varorna som är obevakade. Men in så bara. En annan form av den nära lanthandeln finns i Stavsjö, den digitala, en slags mellanstation för köpta varor från mer centralt belägna livsmedelsaffärer. Ett nyare fenomen i vår lokala flora av nära butiker är den helt obemannade lanthandeln, där du får tillträde till butiksmiljön via BankID. Det är ett sätt kunna att veta vem som har gått in och sedan kontrolleras mot vad som har betalats på väg ut. Mycket i detta hänger på hederlighet, ärlighet och en ambition om att se till att servicen fungerar. 

Det sorgliga är att den ärligheten inte alltid är där. Stölder och snatterier hotar den här typen av lokal handel. Det blir en balansgång mellan god och enkel tillgänglighet och tillräckligt strikt kontroll. Det gäller att pröva sig fram. Där säkerhetssystemen räcker till så kan brottsliga beteenden hållas på så låg nivå som möjligt.

Det som nu drabbade den obemannade butiken i Råby och gårdsbutiken i Christineholm är en hård påminnelse om riskerna. Att någon trots ID-kravet går in och tar för sig det skadar verksamheten, ger problem och tar tid att hantera, även om det kan vara lättare att reda ut rent polisiärt. Den ledsamhet, ilska och besvikelse, som Amanda Wallen Widell, en av ägarna till Råby-butiken ger uttryck för i SN (16/2), är lätt att känna med i. 

 

Tyvärr räcker det med ett fåtal som agerar på ett kriminellt sätt för att även riskerna ska bli stora. Till skada för lokal gemenskap och för en nyskapande entreprenörsanda som vill pröva vad vingarna bär.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa