Arnö tar pulsen på Nyköpings industri

På företagsparken på Arnö tas pulsen på Nyköpings industriutveckling framöver. När luckan efter Purem, det som hette Eberspächer och Swenox, snart måste fyllas.

Purem januari 2022 Arnö

Purem januari 2022 Arnö

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2022-02-03 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Utvidgningen av industriområdet på Arnö med en så kallad företagspark var det stora framtidsprojektet när Nyköpingsalliansen styrde kommunen 2006-2010. Optimismen spirade. Dåvarande kommunalrådet Jan Carle (M) såg en "återindustrialisering av Nyköping" framför sig när han i början av 2008 presenterade att Swenox flyttade till Arnö från mer centrala delar och till större lokaler: ett expansivt företag, en bättre arbetsmarknad, mer tillväxt och ett starkare Nyköping. Summan var god.

Under drygt ett decennium efter flytten till Arnö, har Swenox förändringsprocesser, med försäljningen till tyska Eberspächer och på sistone namnbytet till Purem, satt sin prägel på området. Tyvärr allt oftare i form av en krympande del, inte växande. Förutsättningarna för leverantörer till fordonsindustrin är inte vad de var. Det är ju inte länge sedan nederländska Bosal backade ur sina omfattande etableringsplaner i Nyköping.

Det definitiva slutet för Purem på Arnö står för dörren, samtliga anställda är varslade om uppsägning. En lokal industriepok går i graven. Grannen tvärs över vägen på Arnöområdet, Orio – det som är kvar av fordonstillverkaren Saabs reservdelslager – genomgår en egen förändringsprocess, med ett hopp om ett logistikcentrum. I lokalerna som Purem lämnar kliver nya jämförelsevis mindre aktörer in, som Trifilon och XShore. Det är dock i linje med idén om företagspark, ibland är det något företag som lämnar och andra behöver komma till. Små företag kan växa. 

Utvecklingen på Arnö ger oss lokala exempel på den omvälvande förändringsprocess som industrisektorn går igenom, åtminstone i de länder som ligger i utvecklingens framkant. Vi ser en optimism om industrins framtid – men nu på strikta, gröna villkor, med hållbart och förnyelsebart som vägledande värden i produktionen. Lejonparten av näringslivet resonerar i gröna termer – och bygger detta på en förväntan på vad kunderna letar efter. Marknadskrafter regerar.

Nyköpings kommun vill gärna fylla på med växande företag inom miljöteknik, en sektor som ser ut att ha goda framtidsutsikter. Näringslivschefen Maria Karlsson är onekligen tydlig på den punkten i tisdagens SN (1/2). Smarta produkter på hållbar grund saknar inte efterfrågan. Det är självklart spännande, men tro inte att det är en lätt resa som väntar. Det är många kommuner som vill locka potentiella framtidsindustrier, med risk för en överbudskarusell i kamp om etableringar.

För de anställda som lämnar Purem är det samtidigt en svår tid. Stora varsel ger stora påfrestningar. Ingen vill bli arbetslös. Men efterfrågan på rätt industriell kompetens är tydlig och möjligheterna att hitta nya jobb är jämförelsevis goda. 

Med brasklapp för att den säkerhetspolitiska utvecklingen kan övergå till ett stenhårt överlevnadsläge på kort varsel, kommer förändringskraften inom industrisektorn att vara fortsatt stark. Inte minst kommer det att bullra rejält från nyindustrialiseringen av Norrland, med en hög efterfrågan på folk med rätta kunskaper. 

I östra Sörmland har vi inte den strategiska närheten till en stor, förnyelsebar energiproduktion som drar nyindustrialiseringen i norr, men förändringsvindarna blåser även här. Östra Sörmland är en bra plats att utvecklas på. Någon växer snabbt, några växlar upp i flera steg och andra faller ifrån. Inget är givet, men helheten likväl något att tro på.