Avgiftsfritt kostar mer än det smakar

Regionledningen i Sörmland vill återinföra patientavgifterna i primärvården. Det avgiftsfria kostade mer än det smakade.
Regionledningen i Sörmland vill återinföra patientavgifterna i primärvården. Det avgiftsfria kostade mer än det smakade.

Regionledningen i Sörmland gör en klok reträtt.

Ledare 21 oktober 2019 15:25
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Försöket med avgiftsfria besök hos primärvården lär bli historia från och med årsskiftet. 

Det fanns en välmenande tanke bakom. Att de som har det sämst ställt i samhället skulle få bättre möjlighet till vård. Men avgiftsfria besök för alla har kostat mer än det smakat.

Reformen sjösattes den 1 januari 2017. Mellan 2016 och 2017 ökade också besöken på vårdcentralerna med sex procent, cirka 39 000 patientbesök. Samtidigt minskade inte söktrycket på akutmottagningarna, vilket var en viktig tanke med reformen. Fler patienter än tidigare kunde dock lämna akuten inom fyra timmar.

Rent principiellt bör det avgiftsfria användas med stor återhållsamhet. En avgift understryker att tjänsten har ett specifikt värde – och att den därför ska användas med så gott omdöme som möjligt. 

De avgiftsfria besöken bidrog även till att flera digitala vårdföretag, nätläkare, etablerades med Sörmland som utgångspunkt. I dess kölvatten fick vi omfattande debatt om de digitala vårdföretagens roll i svensk sjukvård, på gott och ont, eftersom det digitala utbudet omfattade hela landet. Som en följd av detta justerades avgifterna för digitala läkarbesök i Sörmland i somras.

När Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet nu föreslår att avgifterna återinförs, är det ingen superskräll. Det kunde anas som följd av en utvärdering i vintras. I somras kom besked om att en översyn av patientavgifterna skulle ske. Och nu kom svaret: avgifterna ska tas tillbaka. Enligt regionledningens budgetförslag ska därmed 100 miljoner kronor tillföras primärvården, varav 75 procent kommer från avgifterna.

Såväl regionledningen som oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna talar nu gärna om att använda tjänsten 1177 i större utsträckning, för att avlasta andra delar av vården. Det behövs.

Ämnen du kan följa