Billigare vid pumpen blir dyrköpt i längden

Bensinskattepopulism lyfter inte landsbygden.

Moderaterna vill sänka bensinskatten. Bättre hade varit att driva på för en mer hållbar fordonsflotta som drivs på inhemskt producerade biodrivmedel.

Moderaterna vill sänka bensinskatten. Bättre hade varit att driva på för en mer hållbar fordonsflotta som drivs på inhemskt producerade biodrivmedel.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledare2019-10-04 04:36
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Med Moderaterna skulle bensinen bli billigare och maten dyrare. Det är budskapet i partiets skuggbudget. Det visar hur viktigt det har blivit för M att profilera sig via priset vid pumpen. Kortsiktighet går före långsiktigt ansvar.

Såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna vill på detta vis försöka framstå som mer landsbygdsvänliga än regeringen och framför allt Centerpartiet. Därför dessa löften om sänkt bensinskatt. Kostnaderna för att ha bil i vardagen, är en viktig fråga för den som bor på landet. Men inte den enda som räknas. 

M och SD, de två största oppositionspartierna i riksdagen, siktar på att vinna väljare som inte är särskilt engagerade i klimatproblematiken. Att göra bensinen billigare för alla, det tar även udden av en del av allt arbete som har lagts ned för att få till en mer hållbar fordonspark. Gamla bensinslukande fordon behöver bytas ut mot nyare som drivs på ett smartare sätt, gärna med biodrivmedel eller el. Den höga skatten på bensin är en del i att uppnå detta. 

Ja, det är dyrt att tanka bilen, men tänk gärna ett varv till på framtiden. 

Landsbygdens långsiktiga styrka hänger på att den är med – eller till och med tar täten – på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. De gröna näringarna behöver bli grönare. Mycket av svaren på hur detta ska gå till finns redan i skog och mark. Biodrivmedel, från åker och skog, kan ersätta det fossila. Även småskalig produktion kan bidra. Det är resurser som vi har nära tillgång till och som förnyas.

Hållbart producerade biodrivmedel ger stor klimatnytta. Importberoendet av fossila bränslen kan brytas. Till förmån för en inhemsk produktion som både ger arbetstillfällen, räddar rörligheten och stärker tillväxten på landsbygden.