Bottenbetyg för Sörmlands Barn- och ungdomspsykiatri

Att ha möjlighet att välja vilken vårdutförare som passar en bäst är en självklarhet, särskilt om det kan bidra till att fler unga i Sörmland kan få vård i tid, skriver Elin Venholen.
Att ha möjlighet att välja vilken vårdutförare som passar en bäst är en självklarhet, särskilt om det kan bidra till att fler unga i Sörmland kan få vård i tid, skriver Elin Venholen.

Att tillåta valfrihet och fler aktörer inom BUP skulle korta vårdköerna i Södermanland.

Ledare 15 juli 2023 05:05
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Många unga kämpar med psykisk ohälsa och behöver hjälp av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men barn och unga i Sörmland får vänta längst i hela landet på den ibland livsnödvändiga vården. I början av året redovisade SKR en undersökning som visade att endast nio procent av barnen i Sörmland fick vård inom vårdgarantin på trettio dagar. I Nyköping är siffran så låg som tre procent. Under den långa väntetiden riskerar problemen att förvärras. Det är ett stort svek mot dessa unga att det offentliga inte kan uppfylla sitt uppdrag. Att tillåta valfrihet och fler aktörer inom BUP skulle göra det möjligt för flera att få hjälp snabbare och korta vårdköerna i Södermanland.

Barn och ungdomar med psykiska besvär behöver hjälp snabbt. En lång väntan på vård påverkar inte bara det enskilda barnets välmående negativt utan även barnets skolgång, sociala liv och fritid. Även suicidrisken ökar. Genom ökad tillgänglighet och valfrihet inom barn- och ungdomspsykiatrin kan fler drabbade få hjälp och behandling snabbare. Det minskar lidandet för den drabbade och för dennes anhöriga, förbättrar förutsättningarna för en lyckad skolgång och medför ökade möjligheter till god livskvalitet även senare i livet. Syftet med valfrihet är självklart att förbättra verksamheten, korta köerna och öka valfriheten. Därför bör möjligheten att införa valfrihet inom barn- och ungdomspsykiatrin enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) utredas i Region Sörmland. Detta skulle innebära att regionen öppnar upp för att vårdbehövande ska få möjlighet att välja mellan regionens egen verksamhet och andra vårdaktörer, samt att vi får en större mångfald av vårdutförare som kan konkurrera om kvaliteten.

Att söktrycket till BUP är högre i Sörmland än det nationella genomsnittet visar också behovet av ett system som erbjuder alternativ till den offentliga vården. Självklart krävs även fokus på förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, som en fungerande elevhälsa med rätt kompetens. Men för att korta de köer som finns just nu måste fler få den vård de behöver.

Att vara sämst i Sverige visar tydligt att regionen inte på egen hand kan ge unga den hjälp de behöver. Det nuvarande systemet fyller inte sin tänkta funktion. I denna situation krävs nytänkande. Möjligheten att välja sin vårdgivare innebär större frihet för den som är sjuk, i stället för att vara fånge i det bristande allmänna systemet. Att ha möjlighet att välja vilken vårdutförare som passar en bäst är en självklarhet, särskilt om det kan bidra till att fler unga i Sörmland kan få vård i tid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa