Brittiskt ledarskap kan rädda Hongkong

Hongkongs öde är ett stort frågetecken, men Storbritannien har äntligen tagit på sig ledarmanteln.

Ledare 3 juli 2020 05:32
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Den kinesiska diktaturen har godkänt den omstridda säkerhetslagen mot Hongkong. Den senaste tiden har demonstrationer pågått i Hongkong, vilket i och med den nya lagen följts av gripanden av demokratiaktivister. Oppositionspartiet Demosisto har upplösts i rädsla för att medlemmar ska gripas. Samma gäller för självständighetsrörelsen Hongkong National Front. Deras politiska arbete som tidigare var möjligt på den semi-autonoma halvön innebär nu risk för utlämning och livstidsfängelse i Fastlandskina för "omstörtande verksamhet" (SVT, 1/7)

Den demokratiska omvärlden har fördömt den kinesiska kommunistregimens hotfulla agerande mot Hongkong. Kinas representanter menar emellertid att de har all rätt att införa lagen, trots att kritikerna menar att det strider mot internationell rätt. Storbritannien har tydligt sagt nej till den demokratifientliga utvecklingen och lagt fram ett för Kina svidande förslag.

Innan säkerhetslagen infördes gav Storbritanniens Boris Johnson ett ultimatum till Peking. Om de skulle gå vidare med lagen kommer Storbritannien att erbjuda Hongkongborna en väg ut. Ungefär 350 000 Hongkongbor som var invånare innan Hongkong lämnades över till Fastlandskina 1997 har en så kallad British National Overseas-status. Cirka 2 miljoner av invånarna har rätt att ansöka om en sådan status, vilket skulle innebära att de får ett pass som anger deras nationalitet som brittisk och att de är en del av det brittiska samväldet. BNO-statusen innebär dock inte att de har automatiskt inresetillstånd till Storbritannien, men det kommer nu att förändras.

– Vi har gjort klart att om Kina fortsätter på den inslagna vägen kommer vi att öppna en ny väg för alla med British National Overseas-status att komma till Storbritannien, vilket ger dem viss möjlighet att stanna, bo och arbeta i Storbritannien, och därefter ansöka om medborgarskap. Och det är just vad vi ska göra nu, säger Johnson.

Den kinesiska ambassaden i Storbritannien har slagit tillbaka med att hota om att stoppa det generösa erbjudandet från britterna (Yle, 2/7). Det är oklart hur stoppandet ska fungera, men en sak är säker och det är att Hongkongkonflikten är långt ifrån över. Britternas förslag har provocerat och även om riskerna är många visar det på ett nödvändigt brittiskt ledarskap.

När den forna brittiska kolonin överlämnades till Kina 1997 var Fastlandskina ingen demokrati, men diktaturen avtalade med Storbritannien att Hongkongs oberoende skulle bevaras till 2047. Devisen om "Ett land - två system" har fram tills för några år sedan varit rådande. Peking har alltså på senare tid visat en aggressivare hållning. Kina har valt den hårda vägen och det är upp till omvärlden att agera - och inte endast reagera när det är för sent. 

Det är efterlängtat att Boris Johnson, trots Brexit-kaos och coronapandemi, väljer att presentera ett förslag som värnar Hongkongborna. Idén om att återlämna forna kolonier bygger på ambitionen om att värna folkens rätt att slippa kolonialt förtryck. Det vi nu ser från kinesiskt håll kan liknas med det koloniala förtryck som vid återlämnandet var tänkt att motverkas. Om Kina väljer att förstöra avtalet med Storbritannien är det mer än rätt att britterna tar sitt ansvar för att skydda Hongkongborna från ett liv i förtryck och ofrihet. Låt oss hoppas att Johnson håller fanan högt även i fortsättningen.

Ämnen du kan följa