C måste vinna tillbaka landsbygden

Valmotgångarna är en larmsignal om Centerpartiets landsbygdspolitik.

Ledare 13 september 2022 05:45
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att det blir en Ulf Kristersson-regering må vara en besvikelse för Centerpartiet, eftersom stora delar av regeringspolitik kommer att avgöras av Sverigedemokraternas tankegods. I riksdagsvalet backade C jämfört med 2018, och det var måhända ingen stor skräll sett till läget i våras. Att anstränga sig för att hålla SD utanför makten kom med en hög prislapp. Men det var med en väldigt bred intern uppbackning. Med undantag för några fåtal kritiska röster var stödet för det socialliberala och värderingsgrundade vägvalet grundmurat internt. 

 

I valet fick dock Centerpartiet erfara svidande väljarförluster i traditionellt starka landsbygdsområden. Detta är mer dyrköpt än vad det kan verka. Det må finnas förklaringar, men inga ursäkter. Alla partier har en grundläggande idé om vad de är. Centerpartiets självbild som landsbygdsparti är grundmurad sedan demokratins införande. Därför är minussiffrorna i riksdagsvalet 2022 och de lokala valen i för C starka landsbygdsfästen, en kraftig krissignal.

Redan nu är det uppenbart att Centerpartiet måste ta ett rejält omtag i sin landsbygdspolitik, stärka upp och råda bot. Att låta socialkonservativa krafter vinna stöd i den svenska jordbruksmiljöerna, det gynnar varken bredd eller utvecklingskraft i det vi behöver från framtidens jord och skog. Till klimatomställningen för mer av förnyelsebart, till landsbygdsutveckling och mer av blomstrande gröna näringar i dess olika former. 

Den här hösten kan komma att bli hård och svår konjunkturmässigt. Oavsett om Ulf Kristerssons regering lyckas enas om ett regeringsunderlag och någon form av gemensam plan – eller inte. För egen del behöver Centerpartiet passa på och dra igång en ny intern budkavle för fler och bättre gröna idéer som gör både småorter och landsbygder starkare. Det hållbara och förnyelsebara Sverige göras mer tåligt för iskalla vindar – ideologiska såväl som ekonomiska. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa