Centerbygget behöver en rejäl renovering

Centerpartiet måste ta sig råd att bygga om.

Centerpartiet valanalysgrupps ordförande Christer Jonsson presenterar partiets eftervalsanalys. Det finns en del att jobba med för landets gröna, liberala oppositionsparti.

Centerpartiet valanalysgrupps ordförande Christer Jonsson presenterar partiets eftervalsanalys. Det finns en del att jobba med för landets gröna, liberala oppositionsparti.

Foto: Lars Schröder / TT

Ledare2023-02-22 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Centerpartiets valanalys lindar inte in i läget i fluffiga kuddar. Så här står det, bland annat: ”Vi har inte vunnit väljarnas förtroende i sakfrågorna. Vi har inte lyckats bygga en övertygande berättelse om samhällsproblemen och hur vi vill lösa dem. Och det finns strukturella brister i organisationen som begränsat oss.” 

Ord, inga visor. 

Även om valresultatet var en medelnotering sett till tidigare val hade partiet högre förväntningar. Detta färgar också bedömningen av hur det gick. Det moderna Centerpartiet har att hålla en rågång mot såväl främlingsfientlighet som fördomsfylld populism riktad mot minoriteter. Det behövs ett borgerligt parti som inte är redo att offra medmänsklighet och värdegrund för att köpa sig makt. Den linje som Annie Lööf och Maud Olofsson har färgat grön finns kvar. Men detta parti kan inte ha den konflikten som huvudbudskap. Vardagen kräver också robust sakpolitik, för profilering och en bredare helhet inför väljarna. 

Det här är slutsatser som partiet på många håll redan har dragit efter valet. Det färgade debatterna med de tre partiledarkandidaterna liksom den nya partiledaren Muharrem Demiroks inledande budskap. 

Partier förändras hela tiden, precis som vardagen. Det finns långa linjer, men mycket är och måste vara anpassat till en föränderlig tes om framtiden. Detta eftersom väljarkårens förväntningar också förändras, samt att gruppen kärnväljare på de flesta håll minskar. Allt går inte att göra själv, men alla partier har rätt välja vänner. I stället för söka sig till färdiga lagbyggen förordar Centerpartiets analys att söka samarbeten med "ett innehåll som stämmer överens med vår politik”. I nuläget är detta en ensam position. 

En del väljare går inte att vinna för ett anständigt mittenparti, till exempel de som tycker genuint illa om invandrare eller de som vill minimera privat ägande. Valanalysen fäster blicken på flera renoveringsobjekt för Centerpartiets del: landsbygdspolitiken, skol- och vårdpolitiken samt den konstruktiva klimatpolitiken. Partiet har råd att göra det arbetet mer rejält, även om tidsfaktorn alltid är stressande. Det sistnämnda med en ny partiledning vid rodret, finns skäl att återkomma till.