Coronastrategins stora misslyckande

Klassamhället syns i coronakrisens dödstal.
Klassamhället syns i coronakrisens dödstal.

Segregation, utanförskap och social utsatthet. Tre fenomen som slår hårt mot invandrare, särskilt i coronakrisen.

Ledare 1 juli 2020 07:09
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I kriser finns det vinnare och förlorare. I pandemin är det de som skyddats och inte skyddats från den dödliga smittan. Äldre på boende är en grupp som drabbats ohyggligt hårt av samhällets bristande beredskap. En annan grupp är äldre personer från Irak, Somalia och Syrien. Enligt en ny studie i Läkartidningen presenteras skrämmande statistik som understryker segregationen i Sverige. Överdödligheten går upp mot 200 procent mellan utrikes födda (från vissa länder) och inrikes födda. Är du en äldre person från Somalia har du rent statistiskt större risk att stryka med i pandemin än vad en jämnårig, Sverigefödd person har. Segregation är återigen en fråga på liv och död.

Studien framhåller att orsaken inte beror på att invandrarna kommer från exempelvis Irak. Det handlar däremot om den sociala situationen i Sverige. Trångboddhet, flergenerationsboenden och få möjligheter till social distansering pekas ut som riskfaktorer till överdödligheten: "På samma sätt som man säger att vi inte kunnat skydda äldre på äldreboenden, kan man säga att vi framför allt inte lyckats skydda äldre invandrare i trångboddhet" säger Kristina Jakobsson, professor vid Göteborgs universitet (TT, 30/6).

Den svenska coronastrategin har diskuterats i oändlighet. Det är först nu som vi har siffror på vilka som lidit mest av regeringens misslyckande. Det vi ser är klassamhällets fula tryne. De som fick leva och de som fick dö. Vad kunde regeringen ha gjort? Troligen väldigt mycket mer.

Ämnen du kan följa