Där det råder konflikt finns det hunger

Hunger är ett av mänsklighetens gissel, även i vår tid.

Ledare 9 oktober 2020 16:01
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Årets fredspris till FN:s livsmedelsprogram är en signal om att den globala kampen mot svält spelar en viktig roll.

Extrem fattigdom, kriser, krig och naturkatastrofer anledningarna till hunger och svält är många. Andelen människor i världen som lider av matbrist har stadigt minskat, men den utvecklingen har tyvärr planat ut något på senare tid. Det faktiska antalet människor som lider av hunger har tyvärr börjat öka igen efter en längre tid av nedgång. 

 

En aktör som spelar en viktig roll i kampen mot hunger är FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme. ”Det råder mer lidande än på länge”, sade generalsekreteraren David Beasley efter det att Nobelkommittén för fredspriset utsett organisationen till årets pristagare. 

Svaga samhällen och söndertrasade samhällen är särskilt utsatta. Där det råder konflikter finns det hunger och där det finns hunger är det ofta konflikt, som WFP skriver i sitt tack till Nobelkommittén. En osäker värld är en värld där allt fler riskerar att gå hungriga, att drabbas av krig och katastrofer. 

 

Det finns gott om skäl att vara kritisk till kvaliteten på olika FN-organisationer, som det skandalomsusade UNRWA i Mellanöstern. Eller för den delen FN:s råd för mänskliga rättigheter, där stater som dagligen trampar på mänskliga rättigheter kan ta plats och skenheligt spela med. 

Men WFP, livsmedelsprogrammet, gör onekligen en grundläggande nytta. Ofta på platser där hoppet är smalt och utsattheten stor. Kampen mot hunger går hand i hand med ökad jämställdhet – för stärkta rättigheter, möjligheter och tillgång till mat för kvinnor och flickor i de mest utsatta områdena i världen. Att inte bara rädda liv utan även bygga framtid.

Ämnen du kan följa