Den gröna energin förtjänar att lyftas

Det finns mer energi att hämta inom de gröna näringarna.
Det finns mer energi att hämta inom de gröna näringarna.

Den gröna energin har kraft att växa, med rätt förutsättningar.

Ledare 30 september 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vann säkert en hel del röster i valet på att ensidigt tala om att bygga ny kärnkraft. Men det är att medvetet eller omedvetet blunda för en viktig del av svensk energiproduktion idag, bioenergin. Det är energikälla som dessutom kan växa sig allt starkare på förnyelsebart grund eftersom den kan hämtas från jordbruket och skogsbruket. 

I en ny rapport, kallad Energipaketet, visar Lantbrukarnas Riksförbund på en god potential att tillföra närmare 50 TWh svensk energiproduktion till 2030. På den tiden lär knappast några kärnkraftverk hinna byggas, än mindre tas i drift. 

Den regering som vill öka energiproduktionen på kortare tid gör klokt i att bejaka allt det som bioenergin kan tillföra. Det handlar i huvudsak om skogsbaserad biomassa, om biogasproduktion och solel från tak och annat inom de gröna näringarna.

För få till detta, som en ansvarsfull regering inte borde kunna avfärda, krävs motprestationer från staten – i form av skattebefrielser inom produktionen – exempelvis för diesel och rena biodrivmedel. Det kommer också krävas riktade investeringsstöd, typ det redan fungerande Klimatklivet. Till detta behöver nätkapaciteten i landet byggas ut så att ny elproduktion inte hämmas av flaskhalsar in i distributionssystemen, för den som har investerat i solenergi. 

Den inhemska produktionen av biodrivmedel behöver öka, inte hämmas. 85 procent av det som vi använder i dag är importerat, den andelen behöver minska kraftigt samtidigt som själva efterfrågan hålls uppe. Det betyder att reduktionsplikten, en stegvis ökande inblandning av förnyelsebara drivmedel i bensin och diesel, inte får strypas. 

Det är en sund investering i framtiden att se till att få ut mer av det som redan växer – och kan växa på nytt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa