Den vilda jakten på en bättre integration

Det är stor brist på arbetskraft i Sverige. Samtidigt kan över en miljon inte försörja sig själva. Bakom den paradoxen finns ett integrationsmisslyckande.

Ledare 29 april 2022 05:04
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

”Vild jakt på personal” skriker framsidan på Dagens Industri. Artikeln (25/4) konstaterar man att det saknas folk till 43 000 jobb i sommar, särskilt i hotell, restaurang och besöksnäring, branscher som har personalbrist efter att många lämnade dem under pandemin. Exempelvis handlar det om sommarkrogar, runt om i Sörmland finns flera sådana, som nu börjar förbereda sig inför säsongen och behöver tillfällig arbetskraft. De har en stor utmaning framför sig, bristen på rätt kompetens är stor och många företag försöker att komma runt den genom att ta in personal från andra EU-länder, vilket det också har rapporterats om. (25/4) 

Just nu är det mycket snack om att inflationen är på väg upp och tiderna kommer bli sämre. Många är oroliga för att det kommer bli mer knapert framöver, men verkar samtidigt missa att en av de viktigaste anledningarna till varför inflationen ökar är lönerna och arbetsmarknaden. Denna är mycket god. Det finns många lediga jobb i Sverige och de som har rätt kompetens kan se fram emot att få bra löneerbjudanden. Problemet ligger snarare i kombinationen av hög efterfrågan på arbetskraft och de systemfel som gör att stora grupper står utanför arbetsmarknaden. 

Därför blir många lediga jobb inte tillsatta. Restauranger rapporterar om att de bara kommer kunna ha öppet några dagar i veckan, för att de har personalbrist. Samtidigt är det 1,3 miljoner i Sverige i dag som inte försörjer sig själva. 75 procent av svenskarna i arbetsför ålder är självförsörjande, resten behöver något typ av stöd. I Sörmland är läget ännu sämre, 72 procent försörjer sig själva i länet. 

 

Att arbetsgivare runt om i landet söker över 40 000 personer för jobb, samtidigt som så många inte kan hitta ett, är ett stort misslyckande. Någonstans har det gått fel när inte fler arbetslösa kan få hjälp att ta de lediga jobb som finns. Oavsett om de behöver utbildning eller något annat stöd för att kunna bli aktuella. 

Långtidsarbetslösheten står ut, det är ett fenomen som bättre än något annat förutspår att en person kommer fortsätta ha problem att få jobb. Det finns vissa grupper, immigranter, personer med funktionsnedsättningar, och personer som inte har gått ut grundskolan – dessa löper större risk än andra att fastna i långtidsarbetslöshet. Och när man väl sitter där blir chansen att kunna få ett jobb framöver allt sämre. Långtidsarbetslösheten blir en självuppfyllande profetia. 

Nyanlända är den grupp som ökat mest när det gäller vilka som är långtidsarbetslösa, och därför är bättre rutiner för integration akut viktigt om Sverige ska få bukt med vår dåliga matchning. Det är beklagligt att nuvarande regering inte har varit mer på tårna, exempelvis har den av arbetsmarknadens parter föreslagna modellen med ”etableringsjobb” nu legat som ett förslag sedan 2017 trots att det behövdes redan då. Det finns dock förslag som stoppats av politisk prestige även från andra hållet, som när Moderaterna stoppade ingångsavdraget för att det kom från ”fel” håll. 

 

Det här duger inte om Sverige ska kunna råda bot på att vi har brist på både arbeten och arbetare samtidigt. Att ta tag i integrationen tycks vara den insats som mest effektivt kan ge utdelning. Då gäller det att alla partier är beredda att göra så, utan skygglappar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa