Denninger ska leverera mycket på kort tid

Skolan i Nyköping behöver bli bättre som helhet. Det är det uppdrag som Mats Denninger (C) nu ärva efter Anders Eriksson (C).

Mats Denninger (C), tvåa från vänster, blir ny ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Jonas Jegers (C), längst till vänster, ersätter Denninger som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Maria Lindeborg (C) tar över Jegers plats som ersättare i samma nämnd. Martina Hallström (C), tvåa från höger, är kommunalråd.

Mats Denninger (C), tvåa från vänster, blir ny ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Jonas Jegers (C), längst till vänster, ersätter Denninger som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Maria Lindeborg (C) tar över Jegers plats som ersättare i samma nämnd. Martina Hallström (C), tvåa från höger, är kommunalråd.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2021-10-07 21:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping får en ny ordförande. Mats Denninger, Lästringe, tar över och lämnar vice ordförandeskapet i vård- och omsorgsnämnden. Trepartistyret i Nyköping har på kort tid bytt ut hela nämndledningen för såväl skolan som omsorgen. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Sofia Amloh (S) blev riksdagsledamot och Carina Wallin (S), då vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, klev in. Och barn- och ungdomsnämndens ordförande Anders Eriksson (C) meddelade att han förlorat tålamodet i arbetet med att förändra skolan på det sätt som han ville se – och klev åt sidan. 

De som tar över har ingen startsträcka. Då väger rutin tungt. Wallin var ordförande i kultur- och fritidsnämnden under förra mandatperioden och Denninger, som klev in i vård- och omsorgsnämnden halvvägs in i mandatperioden, har stor erfarenhet från ledande positioner. Bland annat som statssekreterare på jordbruksdepartmentet (1991-94) och ordförande för AB Trav & Galopp (2008-2018). 

Denninger pekar ut tre huvudmål: utveckla landsbygdsskolorna, säkra att skolorna i kommunen axlar sin del av integrationsarbetet, samt att fullfölja arbetet för att nå balans i nämndens ekonomi. Det är stora mål på kort tid. 

Den kommunala skolan behöver acceptera att friskolorna är här för att stanna. De tillför nytta och valfrihet. De fristående skolorna har att inse att det inte finns något att vinna på att ducka för kritik mot kösystem, segregation i elevurval och krav på öppenhet och transparens. Frivilliga samarbetslösningar lokalt är ack så mycket bättre än att vänta på mer grovyxade krav från riksdag och regering. Det här drev Anders Eriksson och det behöver Mats Denninger driva på ytterligare.

Ingen enskild skola är en ö.