Det är aldrig fel att kasta ut ryska spioner

Sverige bör göra som Polen: Kasta ut de ryska spionerna.

Ledare 24 mars 2022 05:50
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att det pågår omfattande underrättelsearbete, spioneri och rekrytering av spioner, dolt bakom officiella diplomat-identiteter är ingen överraskning. Allra minst att Ryssland gör det. Men man kan motverka eller möta det på olika sätt.

Nu markerar det polska kontraspionaget ABW mot ryskt spioneri och vill att 45 ryska diplomater visas ut från landet. Det ryska anfallskriget mot Ukraina är förstås huvudorsaken. För drygt en vecka sedan avslöjades även en spionskandal i Slovakien, där tre ryska diplomater fick packa ihop och åka hem.

Det är inte bara Polen och Slovakien som i skuggan av det ryska anfallet på Ukraina behöver kasta ut Kreml-spioner. Det gäller även Sverige. Här finns det att ta av.

Säpo, den svenska säkerhetspolisen, räknar med att var tredje rysk diplomat i Sverige arbetar med spioneri för något av de ryska underrättelseorganen. Det är påverkansarbete som syftar till att underminera svensk säkerhet. I ett bredare sammanhang även nordisk och västerländsk, till nytta för den ryska regimens intressen. Det gäller att inte stirra sig blind på högljudda så kallade ryska troll som skapar kaos i sociala medier. Det finns fler arenor där främmande makt skadar svensk säkerhet, om än med mindre mått av synlighet.

 

Med Ukrainainvasionen har Putin-regimen låtit täckelset falla, den talas öppet i ryska regimkontrollerade medier om hotet från väst, i sammanhang som återknyter till storryska och sovjetiska identiteter. Sverige har av den ryska regimen dessutom listats som en ovänlig stat, tillsammans med många andra demokratier i väst. 

Diplomati är ofta känsliga ordval och diskreta kommatecken, men ibland krävs tydliga markeringar. Inte minst mot den regim som just nu förstör och föröder Ukraina – och som del av diplomatuppdraget aktivt verkar för att försvaga svensk förmåga att stå emot ryska hot och intressen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa