Det är upp till bevis för vaccinationsplanen

Vi kan inte ha en ordning där fem olika aktörer skyller på varandra om Sverige inte klarar att vaccinera befolkningen i tid.

Ledare 17 februari 2021 05:44
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Staten och Folkhälsomyndigheten har tagit på sig ansvaret för att gå ut med en informationskampanj om vaccineringen mot Covid-19, men de har inte uppfyllt det löftet. Det är budskapet i en upprörd debattartikel från elva regioner om vaccineringen (Aftonbladet 11/2). 

Chefer går före i vaccinationskön, är temat på en annan artikel om hur personer som arbetar på kommuner och på vårdinrättningar har gett sig själva förtur till vaccinering trots att de inte tillhör en riskgrupp (SvD 3/2). Ytterligare en nyhet handlar om att region Stockholm meddelar att de inte kommer kunna hålla tidsplanen för vaccineringarna: planen nu är att uppnå målet i juli snarare än midsommar (DN 15/2). Detta är ett urval från nyhetsflödet bara från den senaste veckan vad gäller vaccineringen mot covid-19 i Sverige. 

 

Vaccineringarna är onekligen en av de just nu största utmaningarna som det svenska samhället står inför. För närvarande är det största problemet att man fått för få doser vaccin och det skapar förstås frustration. Men redan nästa månad är det kanske något annat, som strul med bokningssystem eller tillräckligt med utbildad personal. 

Ett så stort projekt som en vaccinering av hela befolkningen mot en ny farlig sjukdom är givetvis ingenting som låter sig göras av sig självt utan utmaningar. Men det finns specifika problem med det svenska systemet som gör att den här situationens kan bli tuffare än nödvändigt. Länder som Israel, som redan lyckats vaccinera över 25 procent av sin befolkning, visar att ett effektivt centralstyrt vaccineringsprogram fungerar. Tydligt ansvar är en bra sak när det gäller att få något gjort. 

 

I Sverige har vi upprättat en vaccinstrategi, som leds av vaccinsamordnare Richard Bergström. Folkhälsomyndigheten planerar och transporterar ut vaccin och regionerna och dessas hälso- och sjukvårdsinrättningar ansvarar för att genomföra vaccinering. Dessutom har vi alltså en rad andra moment där staten är direkt ansvarig. 

Bara på denna översiktliga genomgång förekommer alltså fyra olika aktörer som alla ansvarar för olika delar, och detta riskerar att bli ett problem. Om vi inte vaccinerar befolkningen i tid, vem ska vi hålla ytterst ansvarig?

 

Det är nu upp till bevis för den svenska vaccinationsplanen. Våren har bara börjat och det är möjligt att vaccineringarna främst kommer påverkas av sådant som ligger utanför vår kontroll, som EU:s upphandlingar. Men den splittrade svenska ansvarsfördelningen är en källa till oro. Att få igång vaccineringarna mot covid-19 är oerhört viktigt för att komma ur pandemin och starta upp samhället ordentligt igen. Det uppdraget måste tas på allvar och det duger inte bara skjuta runt ansvaret mellan fyra, fem olika aktörer som alla sedan kan skylla på varandra om saker och ting inte fungerar. 

 

Hanteringen av den här pandemin har redan drabbats av oklar ansvarsfördelning där myndigheter, som inte är folkvalda, skjuts fram för att representera makten när resultaten av hanteringen gått att ifrågasätta och informationen varit bristfällig. Det bör man ta lärdom av inför vaccinationerna. 

Ämnen du kan följa