Det behövs bättre bilar i hela världen

Omställningen till en hållbar fordonspark är en global fråga och kräver globalt gemensamma mål.

Ledare 17 mars 2021 05:46
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Den svenska bilparken går mot minskade utsläpp per fordon, fler laddningsbara fordon och fler som drivs med förnyelsebara drivmedel. Den breda utvecklingen kräver framöver att vanliga bilköpare alltmer aktivt väljer det framtidsinriktade, i nytt och begagnat.  

En TT-artikel i SN (16/3) berättar att många icke-miljöbilar, som ofta bytts mot något bättre i Sverige, finner en marknad utanför vårt land. Bilar kan lätt korsa gränser, även som handelsvara. Men de kan faktiskt ersätta något sämre där de hamnar, tappa inte bort det.

Att på jämförelsevis kort tid byta ut den svenska bilparken gör nytta, för utsläppen just här. Det är också ett sätt att gå före för att andra lättare ska följa efter. 

Men det hållbara samhället är ett globalt projekt. En andrahandsmarknad – oavsett landsgränser – ingår i helheten. Regeringen ägnar nu kraft åt att försöka ta tillbaka rabatten från de miljöbilar som har fått en statligt finansierad inköpsrabatt, när dessa ska säljas till andrahandsköpare i andra länder. Utbyteseffekten – gamla bilar mot nya – och skatterabattens nytta må försvagas, men bara ur ett snävt nationellt perspektiv. 

 

EU-stater som Sverige, Danmark och Tyskland har ett högt antal bilar per capita och den samhälleliga styrkan att vara föregångare. Precis som Kina och USA, med de största bilparkerna i världen, måste göra. Det kostar på, men krävs.

Det finns 1,4 miljarder bilar i världen. Hur fordonsparken i USA, Kina och Europa, men även Indien omvandlas över tid spelar stor global roll. Andelen elbilar i världen utgör i dag cirka en procent av det totala. Annat, vätgasceller och biobränslen, har att växa från smått. Vi har att öka farten – med förnyelsebar drivkraft. Oavsett var i världen vi kör.

Ämnen du kan följa