Det finns inga genvägar förbi yrkeskompetens

Alla klarar inte av att plugga länge, men alla kan plugga något.

Ledare 19 maj 2022 14:41
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det finns jobb, men det saknas ofta rätt kompetens. Den som vill bekämpa arbetslösheten behöver få utbudet av arbetssökande att passa in i efterfrågan på arbetskraft. Det är ofta svårt. Att få fram rätt kompetens tar tid.

När Arbetsförmedlingen presenterade sin uppdaterade prognos för utvecklingen inom 180 olika yrken fram till 2026 visade denna på goda möjligheter till jobb inom vården – undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och barnmorskor. Förutsättningarna är goda inom byggsektorn och andra näraliggande yrken, samt för poliser, tandläkare, lärare och förskollärare. 

Arbetsförmedlingen räknar att det kommer att vara stenhård konkurrens om alla jobb som inte kräver att man har en slutförd gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att det finns gott om möjligheter att komplettera sina gymnasiestudier för den som föll ur i slutet av tonåren. Gärna med specifik yrkesinriktning inom områden där det finns stor efterfrågan på personal. Då går resan från skola till egen försörjning relativt snabbt.

 

Utbudet på platser som Campus Nyköping betyder då mycket, det som finns nära. Där samlas allt från sfi-kurser och komvux till yrkeshögskola och vissa högskolekurser. Särskilt värdefulla är yrkesområden där det går att med relativt sett korta, intensiva utbildningsinsatser skola in rätt kompetens. Eftersom de ger en möjlighet att även skola in den som har tröttnat på att gå i skola. 

En del arbetsgivare har valt att ta hjälp av Arbetsförmedlingen för att skräddarsy utbildningar för att kunna klara det egna rekryteringsbehovet. Det handlar alltså inte bara om arbetslösa på desperat jakt efter jobb, i andra änden finns det företag som desperat letar efter rätt person att anställa.

Det går inte att gena förbi kravet på kompetens för att få fler i jobb.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa