Det går bra att både sänka och snåla

Att sänka skatten på el är rimligt, men glöm inte att stimulera det elsnåla.

Ledare 25 januari 2023 08:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Regeringen tumlar runt i svallvågorna av ett el-stöd som inte kom på plats inför julen. Så är det ibland, det gäller att lära av misstagen och förstå kritiken.

Däremot behöver det göras mer för att motverka skyhöga elkostnader för hushåll och företag – både i närtid och på sikt. Å ena sidan behövs det en bred långsiktig överenskommelse om energipolitiken, likt den som fanns innan Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade i sina katapultstolar. Ingen överenskommelse är evig, men gemensamma linjer kan ju justeras utan att helheter går i kras. Statsministerns försök att villkora nya samtal med att ingen får vara skeptisk mot kärnkraften eller dess kostnader är bara svagt statsmannaskap. Öppna dörrarna och se vad som går att få ihop i stället, bortom plakatpolitiken.

undefined
Martin Ådahl (C) vill att punktskatten på el tas bort tillfälligt, det är en åtgärd som skulle göra väsentlig nytta i närtid.

Centerpartiet driver på att punktskatten på el tas bort tillfälligt – mellan 1 mars och 31 maj. Det är ungefär 39 öre per kilowattimme. Till det ser ekonomisk-politiske talespersonen Martin Ådahl även en momssänkning på el till sex procent. Det är stora intäkter som staten går miste om, cirka 55 miljarder. Å andra sidan är det en mycket värdefull uppbackning för alla hushåll och företag som pressas hårt av kraftigt höjda elräkningar. En förändring skulle kunna minska elräkningen med cirka 5000 kronor i en normalstor villa med direktverkande el.

'Sänkt elskatt och moms på el talade såväl Sverigedemokraterna som Kristdemokraterna och Liberalerna om i valrörelsen. Det borde gå att skapa överenskommelser runt, om regeringen klarar fotarbetet.

 

Utöver de mer akuta nu-insatserna behöver politiska insatser också riktas mot målet att färre hushåll värmas med direktverkande el, inte minst i södra Sverige. Därför behövs en ordning med gröna avdrag som gör att färre hushåll tvingas möta kraftiga prishöjningar utlämnade till direktverkande el.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa