Det hårda tonläget är negativt för SSAB

Den som vill att SSAB så snart som möjligt ska få tillgång till den kraft som krävs för att ställa om produktionen i Oxelöund, bör söka dialog och inte konflikt. Annars lär SSAB få vänta.

Ledare 20 maj 2020 05:43
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sök bråk och det blir bråk. Frågan om kraftledningen mellan Hedenlunda och Oxelösund drar åt det hållet. Vattenfall Eldistribution, som ska bygga ledningen, höjer tonläget. I SN 11/5 lämnades besked: ”Att det blir en luftledning är helt klart.” Vill bolaget ha bråk om den här ledningen då är det nog rätt strategi med ett hårt tonläge. Men vill SSAB det? För den som behöver kraften kan en utdragen konflikt bli dyrköpt.

Sök samtal och det blir samtal. Det borde gynna såväl den som vill dra en kraftledning, den som vill ta emot elkraften samt de markägare och andra som behöver upplåta mark och avstå brukande. Ingen får då exakt som de vill, men kanske kan det bli något alla står ut med? Och som gör att SSAB:s omställning kan hålla takten.

 

I vintras skrev Vattenfall Eldistribution i SN (28/12) att bolaget alltid föredrar luftledning. Samtidigt skrev företaget beklagande att kommunikationen "har i vissa delar inte fungerat bra, vi ber om ursäkt för det och nu intensifieras kommunikationsarbetet.” Det verkar inte ha gått bättre efter det. 

I måndags tog Nyköpings kommunstyrelse beslut om sitt yttrande om de föreslagna stråken. 

"Kommunen har i tidigare yttrande erbjudit sig att delta i fortsatt arbete med att planera dragning av kraftledningen. Vattenfall har i samrådsredogörelse angett att så ska ske. Vattenfall har inte kontaktat kommunen varken i detta arbete eller tidigare arbeten."

 

Hmm. Vattenfall Eldistribution verkar inte ha försökt förankra förslaget särskilt ingående. Kommunstyrelsen påpekar även att. ”...det är av yttersta vikt för kommunen att hänsyn till dess invånares och berörda markägares intressen tas tillvara så att de åsamkas så liten skada och påverkan som möjligt.” För att sedan konstatera att den inte ser att Vattenfall Eldistribution har gjort detta. 

”…passagen över Kiladalen är särskilt känslig och därför bör markförläggning utredas samt att det är särskilt viktigt att en landskapsanalys görs för bedömning av påverkan av luftledning i Kiladalen. Kommunen saknar detta i underlaget.”

Berörda markägare, LRF Södermanland och intresseföreningen Hedox har sedan tidigare invänt mot planerna. 

 

Huvudargumentet för att dra luftledningar är lägsta kostnad, medan driftsäkerhetsargumenten kan stötas och blötas. Det är klart att den som ska bygga vill hålla nere sina kostnader. Men vägvalen mellan luftledning och markkabel i varje delsträcka tål att analyseras noga, vilket inte minst Nyköpings kommun nu efterlyser. 

Är stora ingrepp i landskapet och stora brukningshinder värt det i ett längre tidsperspektiv? Stolparna och stagen i marken är inte alls ett så begränsat ingrepp i jord- och skogsbruket som det kan se ut som vid en flyktig blick. Till detta kommer natur- och miljöhänsyn. Allt i allt är detta starka argument för att noggrant jämföra effekterna av markledning och luftledning före beslut. 

Kraftledningsdragningar håller på att bli en stor principfråga. I Kristianstad blev det för något år sedan avslag från Energimarknadsinspektionen på ett förslag till luftledning. Värdet av matproduktion på åkermark bedömdes motivera merkostnad med markkabel. Oenigheterna om en stor kraftledning mellan Oskarshamn och Hemsjö i Blekinge har nu tagits hela vägen till regeringen för avgörande. Sådant tar tid när det behövs kraft.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Tidigare ÖB, Johan Hederstedt: "Ryssland kommer antagligen hota militärt"

Tidigare ÖB, Johan Hederstedt: "Ryssland kommer antagligen hota militärt"

Ledare: Bråket är ett öppet sår för S i Oxelösund

Bråket är ett öppet sår för S i Oxelösund