Det nära fisket kan ge mer än matnytta

Det nära fisket tål att försvaras – lokalt, regionalt och i Bryssel.

Ledare 23 maj 2022 05:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är inte många yrkesfiskare kvar i Sörmland och återväxten är det inte mycket med. Hur länge överlever kustfisket? 

Precis som vi kan oroas över utvecklingen för bestånden av matfisk i Östersjön har vi skäl att värna det mer småskaliga fiskets framtid. En hållbar tilllväxt av matfisk borde kunna samexistera med ett levande småskaligt, nära fiske.

Mycket av fiskenäringens förutsättningar hänger på vad som styrs på EU-nivå, som fiskekvoter och regelverk. Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) är enda svensk i unionens fiskeutskott. Där har hon att försvara Östersjöfrågornas plats i politisk sfär som domineras av fransmän och spanjorer. Stater där fiskets förutsättningar står högt på den inhemska agendan. 

I fredags besökte hon ett regnigt Oxelösund och mötte bland andra Oxelösundscenterns ordförande Joakim Öhman. Han är en passionerad röst för det småskaliga fiskets förutsättningar. Det närfiskade och närförädlade som något som behöver utvecklas i stället för att låta tyna bort. Tillsammans med den lokala strömmingsfiskaren Michael Karlsson fick Öhman nu möjlighet att prata EU-regelverk, spelregler, fiskekvoter och företagande med en beslutsfattare. Fisket kämpar om fångsterna med sälbestånd och skarvpopulationer, men inte bara. Det finns även tydliga intressekonflikter mellan det småskaliga och mer storskaliga fisket.

 

Med det nära fisket som grund finns ett utrymme att utveckla mer av besöksnäring. Nyfångad färsk fisk och besläktade närförädlade produkter passar finfint i en upplyftande hamnupplevelse, till exempel.  

Det är ett komplicerat politikområde, men tål att ägnas både tankemöda och tid åt, i Oxelösund såväl som Bryssel. Därför är det välkommet att Wiesner lovar att locka EU:s fiskeutskott till kuststaden för att fördjupa sig i Östersjöfiskets förutsättningar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa