Det nya normala är inte som det gamla

I smittspridningens Sverige är normalläget något nytt.

Ledare 19 augusti 2020 04:49
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Samtidigt som Region Sörmland lämnar stabsläget, kommer signaler från Stockholm att smittspridningen inte längre minskar. Aldrig får man vara nöjd. 

Att den sörmländska vården kan övergå till en form av normalläge, till skillnad från mer akut krishantering, är välkommet. Allt blir inte som det var före pandemin, men ändå. Många förändringar som har gjorts för att möta krisläget, exempelvis där digitala lösningar har ersatt fysiska möten inom exempelvis primärvården, finns goda skäl att hålla fast vid. 

 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortfarande att yrkesverksamma som kan jobba hemifrån också bör göra det. Det är upp till arbetsgivaren i sin tur att lyssna till, i första hand till årsskiftet 2020/2021.

Oron för en andra våg av smittspridning finns där hela tiden. Antalet nya dagliga fall i världen är fortfarande högt. Utvecklingen i Norden och i övriga Europa påverkar också Sverige. Reserekommendationer och reseförutsättningar kan snabbt ändras. Krav på särskilda skyddsåtgärder, typ munskydd i vissa eller alla offentliga miljöer, kan också komma.

 

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre möjliga scenarier, nedbrutet på respektive region, modeller som regionerna kan använda för riskbedömningar och planering. Ett scenario är att smittläget fortsätter vara som det är nu, utan större ökningar. Ett annat är mer dramatiskt, med en snabb ökning i höst följd av lugnare årsskifte och en ny ökning igen under våren. Det tredje är ett förlopp utan höga toppar, men med ett högre antal nya smittade per dag i snitt det närmaste året.

Inget blir som förr. Covid-19 försvinner inte i brådrasket. Det påverkar oss alla. 

Ämnen du kan följa