Det stora hoppet efter Bosal är småföretagen

Bosals reträtt från etableringsplanerna är ett hårt slag för Nyköping. Hoppet står inte minst till de många småföretagen.

Det nederländska industriföretaget Bosal skulle ha blivit största privata arbetsgivaren bland företagen i Nyköpings kommun. Besvikelsen är förstås stor när planerna, i bästa fall, nu skjuts på framtiden.

Det nederländska industriföretaget Bosal skulle ha blivit största privata arbetsgivaren bland företagen i Nyköpings kommun. Besvikelsen är förstås stor när planerna, i bästa fall, nu skjuts på framtiden.

Foto: Magnus Grimstedt

Ledare2021-10-26 12:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

400 nya arbetstillfällen i Nyköping, det var ett stort besked som kom i början av året. Men av detta blev tyvärr inget. 

Det går att ta på besvikelsen över att industriföretaget Bosal nu backar från planerna att etablera sig i Nyköping. Det är inte minst en besvikelse för alla som hade hoppats på att få jobb där. Det är en motgång för politiken och näringslivsarbetet. Många nya jobb hade gjort en rejäl skillnad på den lokala arbetsmarknaden. Även om Nyköping ligger bra till också för arbetspendling är behovet av lokala arbetstillfällen aldrig mättat.  

Bosal hade enligt planerna blivit den största privata arbetsgivaren i Nyköpings kommun. Missräkningen blir därefter.  

Inga planer bygga på privata företagsmedel kan drivas igenom oberoende av förändrad risk och nya osäkerheter. Utvecklingen på världsmarknaden efter pandemin är det som Bosal pekar på – och specifikt bristenså kallade halvledare. Detta är ett erkänt bekymmer för hela fordonsindustrin, oron för att ha tillräcklig tillgång styr. Dessa hett eftertraktade små, små komponenter till datachip, är därför en stor osäkerhetsfaktor. Antalet tillverkare är få och dessa finns främst i Asien, Taiwan exempelvis. Pandemin har gjort att efterfrågan på halvledare har begränsats och det tar tid att skala upp produktionen på nytt, och det är många som vill ha. 

Samtidigt ska man komma ihåg att det här var arbetstillfällen som i stort aldrig blev av, med undantag för en handfull. Detta är något annat än svårigheterna när hundratals faktiska jobb på stora etablerade arbetsplatser försvinner. 

Den svenska industriutvecklingen är inte given på förhand. Förändringar sker ibland snabbt. Nyköpings strategiska position inom en region med tillverkning av tunga fordon, exempelvis Scania i Södertälje, är densamma som tidigare. 

Den som fäster blicken på behovet av nya jobb i vårt närområde får samtidigt inte fastna på de stora arbetsgivarna. Även om det är där antalet jobb kan växa snabbt, men lika fort gå om intet. 

Minst lika viktigt är att sätta fokus på tillväxten av jobb inom småföretagen. Det är där många av morgondagens jobb blir till, inte i stora sjok utan via många bäckar små. Småföretagsbarometern från i somras visar bland annat att sysselsättningsutvecklingen i Sörmland är starkare än riksgenomsnittet. Notera följande: "Företagen i Södermanlands län upplever bäst möjligheter för expansion i landet. Av länets alla företag anser 77 procent att de har goda utsikter att expandera på sikt, jämfört med riksgenomsnittets 67 procent. Samtidigt vill nio av tio företag i länet växa". 

Det finns hopp och framtidstro.

Nyköping/Oxelösund har, trots besvikelsen över Bosals ändrade planer, ett växande näringsliv med många starka, medelstora företag. Sett från 1990 och framåt har antalet jobb i små företag, med under 50 anställda, växt till med över 19 400. Som jämförelse är motsvarande ökning för stora företag lite drygt 870. Besöksnäringen, trots de svåra tiderna under pandemin, är en växande bransch värd att hålla ögonen på. En ljusglimt står också att finna i nyföretagandet. Ökningen under januari till september i år för Nyköpings del var nästan 25 procent, från 230 till 287 nya företag, jämfört med fjolåret. Siffrorna för östra Sörmland som helhet är också upplyftande, ett plus på elva procent, från 405 ifjol till 449 i år.

Hopp på arbetsmarknaden börjar ofta i det lilla, på goda grunder.