Diktaturen Kina kallar kritik för diktaturfasoner

Tankesmedjan Frivärld har föredömligt visat hur den kinesiska diktaturens företrädare i Sverige agerar för att tysta kritiker.

Ledare 3 september 2021 05:26
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Läs gärna Frivärlds rapport Draken som bytte taktik, lyssna via sociala medier på de politiker, journalister och opinionsbildare som berättar om sina erfarenheter av diktaturens agerande. Det kinesiska kommunistpartiet ser kritiken som dikaturfasoner, ett "dictatorship of speech". 

I diktaturer är ”fakta” det som regimen godkänner. Allt annat är ”faktafel”. Människorättsorganisationer, journalister, opinionsbildare och företrädare för partier i demokratiska stater kritiserar Kina för brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang, för våld och övergrepp mot demokratikämpar i Hongkong. Kommunistpartiets budbärare skriker högljutt om felaktiga fakta. Och när det demokratiskt styrda Taiwan lyfts fram, då slår det fullständigt slint.

Detta samtidigt som kommunistregimen ogenerat sätter egna citationstecken kring de individuella friheter och den demokrati som utövas och garanteras via lag i moderna demokratiska stater. I Kina finns ingen yttrandefrihet för regimkritik.

 

Kommunistpartiet tror sig också kunna tukta omvärldens demokratier till liknande underkastelse och självcensur. Utan de ”självupptagna människor” som finns på exempelvis tankesmedjan Frivärld, kommer jorden att snurra bättre, meddelar regimen i en reaktion på Frivärlds rapport om hur diktaturen försöker tysta och skrämma svenska opinionsbildare och folkvalda.

Våra demokratiskt valda företrädare får aldrig huka inför dylika diktaturers försök att via hot och personliga repressalier tysta kritik och kritiker. Demokratiskt valda företrädare får aldrig förväxla hövlighet med undfallenhet. Inte heller är ett stort handelsutbyte ett argument för att blunda för kommunistpartiets diktaturfasoner i omvärlden eller mot det kinesiska folket.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Patrik Oksanen: Sörmlands sämsta beslut i historien

Sörmlands sämsta beslut i historien

Ledare: Kina visar sitt sanna ansikte

Kina visar sitt sanna ansikte

Ledare: Sverige måste skydda de som flyr Putin-regimen

Sverige måste skydda de som flyr Putin-regimen

Ledare: Jo då, en del pengar kan lukta riktigt illa

Jo då, en del pengar kan lukta riktigt illa