Diktaturens hantlangare ska inte få köpa frihet i väst

Kritiken från EU-kommissionens ordförande satte åtminstone tillfälligt stopp för Cyperns program med "gyllene pass". Men här finns skäl att vara uppmärksam.

Ledare 19 oktober 2020 05:06
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

När diktaturernas elit får planera sin egen framtida pensionering är den sällan i det egna hemlandet. Tvärtom söker sig många oligarker, kriminella och korrupta småpåvar sig till den region de ofta säger sig förakta – västvärlden. 

 

Ekot, tillsammans med Al-Jazeera och nättidningen Utrikesmagasinet, har publicerat en granskning om Cyperns försäljning av så kallade ”gyllene pass” (SR, 23/8). Läckan av Cypernpapprena är den största i sitt slag och omfattar cirka 2500 individer som mellan 2017 och 2019 lyckats betala dyra pengar för ett åtråvärt pass. De nya cypriotiska medborgarna blir därför även EU-medborgare med alla dess friheter, vilket bland annat innefattar visumfrihet till 170 andra länder (UM 22/8). 

Passet öppnar för resor, investeringar och handel i hela västvärlden, en guldbiljett in i friheten. För att ansöka om ett gyllene pass krävs investeringar i landet för minst 20 miljoner kronor. Programmet kom till 2007 då landet behövde stärka statskassan. När det infördes krävdes investeringar på ungefär 250 miljoner, men när programverksamheten utökades 2013 valde Cypern att sänka gränsen, vilket ökade både antalet ansökningar och pengarna in i landets skattesystem. 

 

Sedan 2013 har Cypern tjänat ungefär 70 miljarder kronor på att sälja pass till rika oligarker, kinesiska affärsmän och andra brottslingar. Det krävs inte ens att man bor i landet för att få medborgarskapet – och prislappen inkluderar även familjemedlemmar. I granskningen finner vi att 1 000 av de nya EU-medborgarna har rysk härkomst, därtill har 500 personer sin härkomst i Kina. Utöver det är 35 av personerna misstänkta eller dömda för brott samt i vissa fall föremål för internationella sanktioner.

De gyllene passen är både en guldbiljett och en flyktmöjlighet för korrupta makthavare att ta till när de väl väljer att lämna hemlandet för gott. Under tiden de har varit i sina hemländer har kunnat skicka och förvara stulna blodspengar i västvärlden. Ofta utan någon som helst möjlighet för hemlandets invånare eller myndigheter att åtala dem. 

 

Avslöjandet har glädjande nog lett till reaktioner. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen valde i sitt ”State of the union”-tal att kritisera de gyllene passen som Cypern säljer vidare till minst sagt skumma typer (FT 13/10). I mitten av oktober valde Cypern att lämna ett positivt besked: passprogrammet stoppas från och med första november. Anledningen? För att landets ledning ”plötsligt” har funnit sårbarheter och missbruk i programmet.

Sent ska syndaren vakna, men orosmoln hägrar fortfarande. EU och civilsamhället oroar sig över att ett nytt program ska initieras framöver av Cypern. 

Vi ska inte heller glömma att det inte enbart är Cypern som har sålt pass till skurkar. Liknande passprogram finns exempelvis på Malta och i Bulgarien. Om EU tar till åtgärder mot de två andra länderna framöver, återstår att se.

 

De gyllene passen – oavsett vilket land som delar ut dessa – har inte endast riskerat EU:s inre säkerhet. Detta riskerar också att undergräva den europeiska demokratins grundvalar. Miljontals människor flyr diktaturernas inhumana system för att få ta sig in i Europa och bli EU-medborgare. De gyllene passen ger flyktingarnas förtryckare en möjlighet att köpa sig till samma friheter som de väljer att inskränka i sina hemländer. 

Ämnen du kan följa