Effektivisera upphandlingarna - spara miljarder

Lagen om offentlig upphandling har både för- och nackdelar, varav den senare består av ett tungt byråkratiskt ok.

Är skattehöjningar enda utvägen? Enligt en ny rapport skulle Sveriges offentliga upphandlingssystem kunna göras om till en effektivare variant som kan spara upp till 85 miljarder skattekronor.

Är skattehöjningar enda utvägen? Enligt en ny rapport skulle Sveriges offentliga upphandlingssystem kunna göras om till en effektivare variant som kan spara upp till 85 miljarder skattekronor.

Foto: Petra Älvstrand/TT

Ledare2020-07-25 05:07
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är inte ett måste att höja skatterna för att det offentliga ska få tillgång till mer pengar. Kort och gott, pengarna finns där, men används inte så effektivt som de hade kunnat. Det är åtminstone kontentan av den nya rapporten "Offentlig upphandling som verktyg för ekonomisk återhämtning efter pandemin" från Entreprenörskapsforum. Coronaviruset har lett till skenande kostnader och snack om höjda skatter, men enligt rapportförfattaren Hugo Laigar behöver vi snarare tänka smartare om hur vi hanterar våra pengar, än hur vi ska få in nya. 

Rapporten pekar på fyra områden som kräver nytänk:

1) Gör det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att redovisa en väl synlig upphandlingsplan. 2) Tidigarelägg kommande upphandlingar. 3) Använd möjligheten till dialog med marknaden. 4) Sluta använda krav på enbart offentliga referenser.

Det som är uppfriskande i sammanhanget är att rapporten inte föreslår några lagändringar, men skulle leda till att vi sparar upp mot 85 miljarder kronor. Förslagen skulle därför kunna genomföras direkt i respektive myndighet, region och kommun. Inte minst i Södermanland skulle man kunna spara in mycket pengar på att arbeta smartare med upphandlingarna. 

Sverige har ett av världens högsta skattetryck och i alla lägen där pengar är en bristvara bör varje regions- och kommunpolitiker fråga sig själv om det finns andra sätt att skrapa fram skattekronorna. Den nya rapporten visar åtminstone att andra lösningar är möjliga, men det kräver visserligen att upphandlingsenheterna har vilja och förmåga (och kanske till och med en piska från politiskt håll) att se över gamla, ineffektiva rutiner som fördyrar upphandlingsprocessen.

Till syvende och sist är det A och O att det offentliga Sverige tar tillvara på våra skattepengar på bästa sätt. Vi ser ofta nyheter om att vård, skola och välfärd inte fungerar som det ska. Det är en skymf att kommuner, regioner och myndigheter inte lyckas hushålla på ett mer tillfredsställande sätt. 

I högskattelandet Sverige ska cancerpatienter vara garanterade vård i tid, skolbarnen garanteras en högkvalitativ utbildning och rättsväsendet ska ha medlen att bekämpa gängen. Det är inte konstigt att allt fler frågar sig vad pengarna går till när det mest basala - vård, skola och trygghet - gång på gång larmas om underfinansiering. Att effektivisera upphandlingsprocessen är ett relativt smärtfritt steg på vägen för att på allvar förbättra den offentliga sektorn.