Efter regnet kommer solsken – 10 goda nyheter från juli

Nora Karlsson ledarskribent SN
Nora Karlsson ledarskribent SN

Här är 10 positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan den förra listan publicerades den 1 juli.

Ledare 1 augusti 2023 05:02
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Forskare vid North Carolina State University har kommit ett steg på vägen mot att minska pappersindustrins miljö-och klimatpåverkan. Papper tillverkas genom att bryta ner ämnet lignin för att utvinna cellulosafiber, något som är både kemiskt intensivt och miljömässigt kostsamt. Genom genteknik har man odlat fram poppelträd med betydligt lägre lignin innehåll och högre cellulosa mängder. Detta skulle kunna minska föroreningarna från papperstillverkningen avsevärt. 

2. USAs president Biden har meddelat att landet nu förstört sitt lager av kemiska vapen, i linje med konventionen om kemiska vapen. Nu har samtliga länder som undertecknat konventionen skrotat dessa dödliga och förödande vapen. 

3. Ett nytt AI-verktyg som är framtaget vid University of Washington kan skapa bilder av specialdesignade proteiner med specifika egenskaper som kan användas för vacciner, biomaterial och läkemedel. Verktyget gör denna typ av information mer tillgängligt vilket öppnar upp för nya möjligheter.

4. Grundaren av den ideella stiftelsen Ocean Cleanup meddelade att projektet nu har samlat in 2500 ton plast från Stilla havet! Målet är att till 2040 ha samlat in 90% av platsen i havet. 

5. Trots en diskussion om ökade klyftor så minskar faktiskt den globala ojämlikheten! Över tid rör vi oss mot en värld som är mer jämlik och har större välstånd för alla. Det tåls att påminnas om!

6. Trött på mygg? Forskare vid Hebrew University har utvecklat ett myggmedel som sägs förhindra 99% av myggorna som landar på en. Det är en avancerad "kemisk kamouflage” bestående av olika dofter som är deras knep.

7. Forskare på Antarktis har för första gången fångat upp högenergetiska neutriner från vår egen galax. Det visar var stoft och gas finns i vårt kosmiska närområde. Det är fascinerande att vi ständigt fortsätter att lära oss mer om vår egen galax!

8. Helt nya sätt att behandla sjukdomen Alzheimers håller nu på att utvecklas. Senaste tillskottet är ett läkemedel med antikroppar mot sjukdomen som intas via dropp månadsvis. Hittills visar studier positiva effekter när det gäller att fördröja tidiga kognitiva besvär eller mild alzheimers. Det krävs dock att dessa tecken tidigt fångas upp av vården.

9. Genetiskt genombrott för att förstå människokroppen! Forskare vid University of Texas har lyckats identifiera de många gener som avgör skelettets storlek och dimensioner. Studien är unik eftersom den nyttjar flera av de allra senaste teknikerna inom flera områden.

10. FN:s samlade program mot HIV och AIDS, UNAIDS, publicerade en optimistisk rapport som visar hur AIDS kan utrotas redan till år 2030! Flera afrikanska länder som tidigare haft en hög grad drabbade, däribland Rwanda, Botswana och Zimbabwe, har nu en mycket hög behandlingsgrad som är otroligt effektiv. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa