En föränderlig omvärld kräver ett föränderligt jordbruk

Många bönder har pressats hårt ekonomiskt, och behöver bättre långsiktiga förutsättningar.
Många bönder har pressats hårt ekonomiskt, och behöver bättre långsiktiga förutsättningar.

En förändrad omvärld och en akut klimatkris kräver nya åtgärder och moderna reformer för lantbruket.

Ledare 11 juli 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Landets bönder har haft ett tufft halvår. Höga elkostnader och skenande bränslepriser har gjort att en redan hårt pressad sektor fått det ännu tuffare, och för många lantbrukare har det varit svårt att få verksamheten att gå runt. Många uppger att de funderat på att lägga ned sina verksamheter. Ett elbidrag eller skattenedsättningar för diesel dämpar de ökade kostnaderna tillfälligt, men frågan är större än så och bör behandlas med mer varsamhet.

 

När Centerpartiet i budgetprocessen lämnade besked om att man ämnade rösta på sin egen budget i första hand meddelade man också att man därefter ämnade röstade på regeringens budget, istället för att enligt tidigare gällande praxis lägga ned sina röster efter att det egna förslaget fallit. Detta gjorde man med motiveringen att det var en budget man varit med och påverkat och att det handlade om att stärka pensionerna, rusta totalförsvaret och dessutom ge avgörande stöd till landets bönder.
 


För ett parti som Centerpartiet är det naturligtvis viktigt att gå fram med en budget som stärker bönderna. Utöver att det är partiets kärnväljare publicerade Land Lantbruk tidigare i år en för partiet mycket stressande väljarundersökning: 28 procent av lantbrukarna svarade att de skulle rösta på Sverigedemokraterna och bara 26 procent på Centerpartiet. Det är av yttersta vikt för Centerpartiet att visa att man har den bästa politiken för lantbrukare och står upp för sina kärnväljare, annars riskerar man att backa ännu mer i opinionen. Men den som påstår sig värna om bönderna bör lyfta blicken och komma med moderna reformer i en föränderlig omvärld.
 


Ett fungerande och välmående lantbruk är avgörande för att Sverige ska kunna ha en tryggad livsmedelsförsörjning, men Rysslands invasion av Ukraina visade tydligt hur beroende Sverige och många andra länder är av fossil olja, gas och konstgödsel från Ryssland. Sänkt skatt på diesel räddar lantbruket tillfälligt men låser likväl in Sveriges bönder i ett fossilberoende. Svenskt lantbruk kan och ska vara föregångare i klimatomställningen. Då krävs dock nya politiska satsningar. Mer fokus bör läggas på exempelvis omställning till fossilfria drivmedel och ett minskat beroende av importerat konstgödsel. Det skulle stärka svenskt lantbruk ur såväl klimat-, miljö- och säkerhetssynpunkt. 
 

Svenska bönder skulle också må bra av en minskad regelbörda. Onödiga regleringar och tidskrävande byråkrati – som båda ökat på senare år – kostar pengar och stjäl tid från kärnverksamheten. Mellan fäblessen för sänkt drivmedelsskatt och ett ekologiskt jordbruk finns en förnuftig position att inta. Centerpartiet har alla möjligheter att göra det och vara med och driva vägen framåt för ett modernt lantbruk som är föregångare för klimatomställningen och som kan visa omvärlden att man kan trygga livsmedelsförsörjningen i en orolig omvärld. Ingen tid är mer passande än nu för hållbar beredskap. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa