Ett allt annat än vackert polisdrama

Polisledningen måste ha koll på jobbet.

Ledare 12 december 2022 15:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är en allt annat än vacker situation inom den svenska polisledningen som har hamnat i blickfånget. På måndagen förstärktes det erbarmliga av att tillsättningen av en hög chefstjänst 2015 nu granskas av åklagare. Vem som gynnat eller missgynnat vem, eller vilka fel som begåtts, ja det får framtiden utvisa. Problemet är tydligt. Det fick också snabba följdeffekter.

Även myndigheter riskerar att bli slutna kretsar, där vardagen utanför blir en kuliss till spelet innanför. Kärleksrelationer – dolda såväl som öppna, lyckliga såväl som mindre lyckliga – kombinerat med prestigefyllda chefstillsättningar inom en begränsad krets är känsliga på flera sätt. Det är som gjort för vänskapskorruption. Motmedlet är fristående kontrollfunktioner, samt öppenhet och tydlighet om läget. Även om det blir jobbigt.

 

Vi har alla rätt till känsloliv, att pröva kärlekens vingar också på den egna arbetsplatsen. Statistiska centralbyråns mätning från 2021 visade att det finns 86 500 par, där båda arbetar på samma arbetsplats. Familjeföretag är en sak. Offentliga myndigheter är något annat. Många gånger är parrelationer på jobbet inte ett problem, men det händer att kärleksrelationer påverkar både omdömen, funktioner och maktutövning. 

Vi vet hur sådant oftast hanteras. Den positionsmässigt juniora partnern brukar få flytta på sig, med eller utan uppmuntran, alternativt acceptera ett minskat inflytande. Inte helt oväntat är det oftast kvinnor som blir de flyttbara, eftersom män mer ofta har de mäktigaste positionerna. Det vore välkommet att se det omvända någon gång. Att den med högre befattning kliver åt sidan för att partnern – kvinna eller man – ska växa på jobbet. För det kräver ett ju stort mått av tilltro till den egna förmågan bortom maktpositionen. 

 

Dessutom: alla relationer är inte eviga. När de faller isär och kanske även blir bittra, då prövas professionaliteten på jobbet ännu en gång. Den som inte kan hantera detta straffar i slutänden också sig själv. På köpet kan hela ledningar och arbetslag utarmas på kraft. 

Därför är detta också en faktor som alla organisationer – inte minst sådana som utövar offentlig makt – måste ha koll på. Att föregå med gott exempel på ledarskap, ordning och helhetsansvar. Även i känslostinna situationer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa