Europas framtid ska inte få kortslutas av Putin

Rysslands president Vladimir Putin försöker skapa en ny säkerhetsordning utan Europas inblandning.
Rysslands president Vladimir Putin försöker skapa en ny säkerhetsordning utan Europas inblandning.

Två veckor efter det svenska OSSE-toppmötet hotar Ryssland den europeiska säkerhetsordningen. Hoten måste tas på allvar.

Ledare 17 december 2021 17:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Samtidigt som Europas medborgare förbereder sig för ett värmande jul- och nyårsfirande är den säkerhetspolitiska verkligheten den allvarligaste på mycket länge. Aleksandr Lukasjenkos skurkregim i Belarus fortsätter sin konflikt med Polen och utnyttjar utsatta flyktingar som brickor i ett större spel.

I Ukraina växer oron för en rysk invasion i närtid. Enligt färska amerikanska underrättelseuppgifter har Ryssland mobiliserat upp till 175 000 soldater vid gränsen till Ukraina. Inom loppet av några månader skulle Ukraina kunna invaderas – om Moskva vill.

 

Under onsdagen (15/12) kom uppgifter om att Rysslands president Vladimir Putin skickat ett förslag på en ny europeisk säkerhetsordning – till Vita huset. En sylvass markering från rysk sida att Europa inte har något att säga till om när det gäller sin egen framtid. Att ett sådant förslag skickas knappt två veckor efter det säkerhetspolitiska OSSE-toppmötet utanför Stockholm understryker att situationen snarare förvärrats än förbättrats sedan mötet.

När Ryssland kortsluter de diplomatiska banden genom ett försök att bygga upp en säkerhetspolitisk direktlinje över Atlanten, är det tyvärr omöjligt att inte se Putins förslag som ett underbetyg för OSSE-konferensen – och inte minst det svenska ordförandeskapet.

Det är i skrivande stund oklart hur Vita huset väljer att besvara förfrågan. Det enda rimliga hade dock varit att skicka tillbaka brevet till Europa, då det är de europeiska medlemsstaterna själva som har rätt att avgöra sin egen säkerhetspolitik – oavsett vad Ryssland anser om saken.

Putin och hans lakejer har tidigare knappast hymlat med att de ratar den europeiska säkerhetsordningen, där varje land har rätt till sitt eget demokratiska och territoriella oberoende. Kremls säkerhetspolitiska värld bygger fortsatt på illusionen, eller för den delen ambitionen, att världspolitiken styrs av två stormakter – USA och Ryssland. Länderna däremellan har historiskt fått rätta sig efter Moskva, vilket är precis den typen av världsordning som Putin saknar och vill återuppbygga.

 

För Europas och Sveriges del skulle en ny europeisk säkerhetsordning hota våra grannar i Baltikum, Ukraina och inte minst oss själva. Det är också i det ljuset som vi bör se det nya och fördjupande samarbetsavtalet mellan Sverige och Ukraina. Det innebär bland annat att ukrainska soldater deltar i svenska försvarsövningar. Det ska heller inte förglömmas att försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med sin brittiska kollega Ben Wallace under Nobeldagen skrev en skarp debattartikel om hur ”Rysslands militära agerande är ett hot mot oss alla”.

Sammantaget har insatserna höjts och snacket bytts ut mot skarpare handlingar. En god jul och ett gott nytt år känns onekligen än mer avlägset när vi blickar ut över dagens Europa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa