Europeiska unionen är faktiskt vi och inte dem

Det har gått mer än ett kvartssekel sedan vi blev det samma som dem. Men ändå är EU fortfarande det där andra.

Nyköpings kommun och Region Sörmland måste våga koppla ihop politiknivåerna och synliggöra att EU och det lokala hänger ihop. En god start hade varit att svara på remisserna som har lokal koppling, exempelvis Skavsta flygplats.

Nyköpings kommun och Region Sörmland måste våga koppla ihop politiknivåerna och synliggöra att EU och det lokala hänger ihop. En god start hade varit att svara på remisserna som har lokal koppling, exempelvis Skavsta flygplats.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2021-07-22 18:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ord har betydelse och ju mer vi betraktar saker som de inte är något vi är delaktiga i desto mer främmande framstår det. Det handlar om vårt medlemskap i Europeiska Unionen som en stor majoritet av svenska folket ställer sig bakom. I senaste SCB-mätningen i maj var det 56 mot 17 procent. Men den underliggande trenden är avståndstagande, och det byggs på med ord. 

När du slår upp en tidning eller lyssnar på en Rapportsändning så får du ofta höra att ”EU har beslutat”, ”EU föreslår” eller att ”EU granskar”. Det är mer sällan du läser att ”Sverige har beslutat”, ”Sverige föreslår” och ”Sverige granskar”. Istället handlar det om exempelvis riksdagens beslut, regeringens förslag och JO:s granskning. Men när det kommer till EU buntar vi ihop. Det gör att EU-beslutsfattande framstår som nästan en omnipotent och klåfingrig organism med en tydlig vilja och riktning. I själva verket är EU summan av politiken i samtliga EU-institutioner, både de beslutande och de rådgivande. Här finns svensk representation på ett eller annat sätt med hela tiden. Ändå ser vi gärna EU som det där andra istället för som oss själva. 


Det här är varken självskrivet eller ödesbestämt. Och det går att förändra om man vill. Här skulle Nyköpings kommun och Region Sörmland kunna vara goda exempel på att koppla ihop politiknivåerna och synliggöra att EU och det lokala hänger ihop. 

På varje fullmäktigesammanträde skulle det på ärendelistan kunna finnas en notering på de ärenden som påverkats direkt eller indirekt av medfinansiering eller beslut i EU. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner är ungefär 6 av 10 ärenden på ett fullmäktige ett sådant ärende.

Regionen och Nyköpings kommun skulle kunna ha som vana att alltid svara på EU-kommissionens remisser. Till skillnad från Sverige där regeringen skickar remisser direkt till de som man vill ska yttra sig så får man själv leta upp och svara på olika ärenden. Så vad är regionens hållning när det gäller patienträttigheter för utlandsvård? Samrådet pågår till 27:e juli. Har Nyköpings kommun med Skavsta flygplats några synpunkter på säkerhet och gränsförvaltning i en översyn av Schengensamarbetet så behöver de komma in senast 12:e augusti. 

Yttrandena bör sedan självklart kommuniceras i regionens och kommunens kanaler så att medborgarna ser kopplingen mellan sin vardag och EU. 

Ett annat sätt att stärka förståelsen för hur saker hänger ihop är att lägga ett fullmäktige intill det årliga talet ”State of the European Unionen” som kommissionens ordförande håller i Europaparlamentet och vika två timmar av fullmäktiges tid till att utifrån talet diskutera Sörmland, Nyköping och EU. 

En aktiv region kan påverka EU-samarbetet, det är inget mytiskt eller mystiskt med EU-politik. Men de som sitter på läktaren kommer aldrig ha inflytande. Insikten borde vara självklar efter ett kvartssekel.