Färre unga ska tvingas vänta på BUP

I takt med att barn- och ungdomspsykiatrin kan möta fler barns behov, bygger vi en bättre framtid.

Väntan blir så påtaglig när veckor blir till månader, för den som behöver stöd av barn- och ungdomspsykiatrin. Nu ser vi lovande signaler om att unga får snabbare hjälp i Sörmland.

Väntan blir så påtaglig när veckor blir till månader, för den som behöver stöd av barn- och ungdomspsykiatrin. Nu ser vi lovande signaler om att unga får snabbare hjälp i Sörmland.

Foto: Åserud, Lise

Ledare2023-05-30 12:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Var tid har sina kännetecken. Sådant som blir synligt eller synliggörs när samhället förändras, samt vilka krav och förväntningar som möter uppväxande generationer. En viktig förändring är att det har blivit lättare att prata om hur unga ibland kämpar med depression och ångest. 

Andelen unga som kommer i kontakt med BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, ökar. Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) var det 6,4 procent av de unga under 18 år som hade kontakt med BUP under 2022. Fem år tidigare var den andelen 5,5 procent. Det finns ett behov och vården klarar stegvis av att möta fler.

Det viktiga är att barn ska slippa hamna i köer, där allt går i stå. Långa väntetider är sällan en fördel för någon behandling eller någon patient. Men det betyder inte att alla i BUP-kön behöver möta samma vårdinsatser och få samma omfattande behandling. Där ska det förstås variera mellan mer det långtgående och annat som kräver betydligt mindre av vårdens specialistresurser. 

I nästa steg handlar det inte alltid om att just få möta en specialist inom psykiatrin. En del unga kan få rätt hjälp via riktade insatser från elevhälsan, primärvården eller ungdomsmottagningen. 

I Sörmland är behovet av kortade väntetider tydligt. Enligt SKR:s siffror för februari fick 43 procent de sörmländska barnen hjälp av BUP inom 30 dagar. I andra regioner som Gotland (100 procent), Gävleborg (94 procent) och Kalmar (87 procent) kom fler barn till vården snabbare. I Västerbotten var det 14 procent och Västernorrland 24 procent. Ungdomsåren är inte så många. Väntan blir så påtaglig när veckor blir till månader. 

De sörmländska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har nu dock börjat betas av. Ett nytt arbetssätt som prövades i Nyköping i höstas blir grunden även för arbetet i Eskilstuna. Förra året gjorde det neuropsykiatriska teamet i Nyköping 235 utredningar. Med det tidigare arbetssättet skulle man ha klarat av 60. Det sänder lovande signaler. 

Kortare köer till BUP är också vad den nuvarande regionledningen lovade i valrörelsen. Här gäller det nu att stå fast vid det målet, även med kärvare ekonomiska förutsättningar. I ett debattinlägg i SN nyligen satte regionledningen – Moderaterna, Vård för pengarna, Kristdemokraterna och Centerpartiet – ett uttalat mål om en mer sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. Det ska underlätta för att upptäcka psykisk ohälsa tidigare under uppväxten och ge mer effektiv hjälp. Till detta utlovas även ett genomarbetat stöd för anhöriga. Att föräldrar och andra närstående vuxna är med på vad som sker – och hur de kan stötta sitt barn, det är så värdefullt. En utredning via BUP är ibland en grund till hur skolan kan möta ett barns specifika behov. 

Så mycket hänger ihop. Det samhälle vi har behöver bli bättre på att ge alla barn och unga en god chans att hantera sin situation och sina behov. Det underlättar också resan in i vuxenlivet.