Fler böcker och mer att läsa för fler

Medvinden för bokbranschen är upplyftande.

Ett ökat utrymme för litteratur och läsning i vardagen är att välkomna.

Ett ökat utrymme för litteratur och läsning i vardagen är att välkomna.

Foto: Martina Holmberg / TT

Ledare2022-01-06 07:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

För andra året i rad ser bokbranschens försäljningssiffror ut att bli riktigt bra, bättre än rekordåret 2020. Det är en försäljningsökning vad gäller fysiska böcker såväl som e-böcker och talböcker. Det ena konkurrerar alltså inte ut det andra, vilket är värt att notera. 

Ett ökat utrymme för litteratur och läsning i vardagen är att välkomna. Läsförmåga och läsförståelse är viktiga egenskaper för att kunna orientera sig och ta tillvara på möjligheterna i ett modernt, men mångfacetterat samhälle. Att kunna ta till sig information som kräver aktivt läsande och aktivt lyssnande kan vara en utmaning i en tid där det mesta ska gå så snabbt som möjligt och gärna utan tuggmotstånd.

I Svenska Förläggareföreningens rapport Läsandets årsringar - vars grundmaterial hämtades före pandemins utbrott våren 2020 – riktar sociologerna Anna Nordlund och Johan Svedjedal särskild uppmärksamhet mot behovet att få fler att läsa. Läsningen har minskat med ungefär en tiondel inom hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Svenska elever är mindre intresserade av frivillig läsning än elever i andra länder. Andelen föräldrar som läser med barnen är lägre i Sverige än i andra länder. Det är trender som går – och bör vända. En del görs hemma, annat handlar om skola, barnomsorg och bibliotek. 

Vi lever i en speciell tid med hårda smittskyddsrestriktioner, det är sannolikt att detta har påverkat positivt på ”hemmatid” som möjlig lästid. Kanske har fler vänt sig till bokläsningen. Kanske har de som redan läser nu kunnat konsumera mer. 

Som helhet är det bra att populariteten för läsprodukter håller i sig. Ska fler finna glädjen i bokens värld behöver bredden vara god i det som publiceras och utbudet variationsrikt. Även om deckarboomen är en viktig del av branschtillväxten på senare år, är det ju inte så att alla vill läsa samma.