Fler kvinnor stärker Sörmlands styrelser

Steg för steg närmar sig de stora bolagens styrelser i vår region ett jämställt läge. Majoriteten av bolagen ser också värdet av detta.
Steg för steg närmar sig de stora bolagens styrelser i vår region ett jämställt läge. Majoriteten av bolagen ser också värdet av detta.

De sörmländska bolagen får stegvis mer jämställda styrelser. Men det går saaaaaakta.

Ledare 26 oktober 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att ha en jämställd uppställning i styrelserummet är ett nyttigt sätt att öka kompetensen, inte minst för ett bolag som vill utvecklas hellre än stå stilla. Alltför länge har någon med mansnamn varit lättast att rekrytera in i den typen av miljöer. Det beror ju på att samhället i stort under lång tid gjort skillnad på kvinnor och män i det sociala och i det professionella. 

Det jämställda samhället ger lika goda chanser för professionell utveckling oavsett kön. Det betyder att när bolagsstyrelserna blir jämställda har de också en med största sannolikhet starkare rustad styrelse. 

undefined
Jämfört med 2018, gul stapel längs till höger i varje grupp, är läget bättre vad gäller bolag med mer jämställda styrelser.

När Östsvenska handelskammaren räknar på jämställda bolagsstyrelser är det förhållandet 60-40 eller 40-60 som utgör ramverket för jämställt. Så är det inte i Sörmland, inte heller på Gotland eller Östergötland. 

De sammanlagt 348 största bolagen i de tre länen står i fokus för mätningen. Ungefär var fjärde styrelseledamot är kvinna. Det är inte jämställt. Utvecklingen går dock åt rätt håll, i små, små steg. Gotland har jämförelsevis få bolag, men landets mest jämställda styrelser. Där är var tredje ledamot en kvinna.

undefined
Så här ser utvecklingen ut från 2018 och framåt när Östsvenska handelskammaren mäter andelen kvinnor i de största regionala bolagsstyrelserna.

Det är inte någon brist på proffsiga kvinnor som kan ta plats i en bolagsstyrelse. Handelskammarens föredömliga satsning 100-listan är en god utgångspunkt. Den som inte rakt av detta i sitt eget nätverk, har en källa att gå till. Även om den listan kan och behöver breddas med ännu fler namn från vårt hörn av Sörmland. 

När bolagen svarar på om hur de rekryterar till sina styrelser är det sju av tio som svarar att det främst sker via egna nätverk. Svarsfrekvensen är 23 procent. Det är lättast att se kompetens som man redan känner till, dessutom bland namn som andra bekanta röster kan gå i god för. Men det betyder också att bolagen missar en och annan fullträff.

 

Det brukar sägas att män väljer män, att likheter väger tungt. Men det är sunt att bryta med. Bolag där kvinnor redan utövar ett etablerat ledarskap verkar ha lättare att röra sig i mer jämställd riktning, enligt handelskammarens mätning. Den som vill se positiva tendenser i 2022 års mätning kan gärna notera att 61 procent av de studerade företagen har minst en kvinnlig styrelseledamot. Det är en tydlig ökning jämfört med 2021. 

Men helheten förändras blott i sakta mak.

undefined
Östsvenska handelskammarens 100-lista är ett sätt att visa på att det inte är svårt att hitta kvinnor med bolagsstyrelsekompetens. Årets presentation var bland annat på Näringslivets hus.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa