Från 2023 tickar klockan för S och M

Ett positivt laddat 2022 läggs till handlingarna i Nyköpingspolitiken. Nu börjar den nya majoritetens arbete att räknas.

Ledare 28 mars 2023 11:46
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det finns gott om plustecken att ta med sig från det bokslut för Nyköping 2022 som presenterades i måndags. Under den förra mandatperioden – med såväl pandemi som krigsutbrottet i Ukraina – har kommunens ekonomi flera år i rad parkerat på överskottssidan. Det är nyttigt sett till vad som kan vänta, enligt de båda kommunalråden, Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M). 

Att det har gått bra beror på många faktorer. En havererad huvudvattenledning blev en extraordinär påfrestning för året som gått, men en lärande sådan, för verksamheter och krisberedskap. Att statsbidragen stärktes under pandemipressen var ytterst värdefullt. Att arbetsmarknaden inte har gått så trögt som många fruktade när en vikande konjunktur började skönjas, spelar också in. När samtidigt insatser som Jobbtorg, där man aktivt arbetar för att hjälpa individer från långtidsarbetslöshet till ökad egenförsörjning, träffar rätt, då blir arbetsmarknadens kraft mer omfattande. Till det ska läggas att befolkningen ökar – och inte bara i centralorten. 

 

Man kan säga att bokslutet 2022 är en avrundning av de fyra åren med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i styret. Mycket har utvecklats åt rätt håll, även om alla ambitioner på intet sätt kom att förverkligas. Men ett konstruktivt anslag att ta även i sådant som inte ger enkla pluspoäng, har varit nyttigt. Kommunledningen erkände att utvecklingen på orter som Tystberga inte hade fått den uppmärksamhet som den hade förtjänat och gick in för att leverera mer av verkstad på plats. Att renoveringen av skolan i Tystberga nu blev en särskild punkt på summeringen av 2022 från kommunledningens sida är talande. Det finns andra orter som behöver motsvarande fokus, i Tunaberg och Kiladalen exempelvis.

 

Vi har sett ett större fokus på läget utanför centralorten, inte färdigtänkt men mer genomtänkt. Att strategisk landsbygdsutveckling är att bevara status quo som bäst, är nu historia. Visionsarbetet mot 2040 omfamnade viktiga strategier för tillväxt i landsbygd och mindre tätorter.  

Nästa steg är att arbeta ännu hårdare för den tillväxt som sker i staden bättre ska matchas av motsvarande kraft utanför stadsgränsen, med inflyttning, skol- och äldreomsorgsutveckling. Signalerna om att den nya majoriteten tvekar i ambitionerna för Rönnliden i Aspa är bekymrande.

 

Tuffare tider är på ingång. Det är därför viktigt att kommunens prioriteringar inte fastnar i ett från centrum och utåt-perspektiv. Nyköpings kommun har att säkra utveckling även i de små beståndsdelarna. Tänk bättre service oavsett avstånd, tänk bättre skola oavsett storlek, tänk stadig inflyttning, tryggare områden oavsett hemort eller stadsdel. 

Det är en komplicerad beställning i ett konjunkturläge som inte garanterar stadigt växande skatteintäkter. Men Socialdemokraterna och Moderaterna styr i tydlig majoritet. Nu kommer den kraften att prövas, på allvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa