Fulvinster skadar den svenska skolans grunder

Att ett skolföretag går med vinst och plockar ut överskott ur skolenheten utan att ha levererat tillräcklig god och kvalitativ utbildning för eleverna, det är helt enkelt inte rimligt.
Att ett skolföretag går med vinst och plockar ut överskott ur skolenheten utan att ha levererat tillräcklig god och kvalitativ utbildning för eleverna, det är helt enkelt inte rimligt.

Skärpta regler för vinstutdelning från skolföretag är ett måste.

Ledare 16 mars 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

För ett par veckor sedan rapporterades det om att Skolinspektionen skärper tillsynen på de skolor som drivs av aktiebolaget ThorenGruppen. Detta för att de vill markera mot att de i flera avseenden brister i huvudmannaskapet. 

I samma veva som detta pågår tar skolkoncernen ut skyhöga belopp i vinstuttag från skolenheten årligen. Att detta fortfarande kan pågå, trots en intensiv debatt om skolors kvalitet och likvärdigheten däri är pinsamt. 

 

Det ska tydligt konstateras här att det i sig inte är vinster som är problemet. Att företag strävar efter att gå med vinst är en naturlig del av företagsamheten. Vinst är en metod för företag att göra det lönsamt att vara den bästa i utbudet på marknaden. Men så fungerar det inte alltid i det svenska skolsystemet. Det blir ett mycket tydligt problem när skolföretag – likt ThorenGruppen – inte presterar kvalitetsmässigt, eftersom intäkterna ändå kommer från det offentliga så länge skolan har elever.

 

Att ett skolföretag går med vinst och plockar ut överskott ur skolenheten utan att ha levererat tillräcklig god och kvalitativ utbildning för eleverna, det är helt enkelt inte rimligt. Särskilt inte när den vinsten görs direkt på skattepengar. 

Det borde inte vara kontroversiellt att slå fast. Varken för den friskolekritiska vänstersympatisören, den vinstkramande marknadsliberalen eller den mer pragmatiskt mittenpositionerade. I läget vi är nu, med en kvasimarknad på skolområdet och ett system som inte slår ned på bristande kvalitet, måste det till förändring. 

 

Samtidigt finns det vinstdrivande skolföretag som plockar ut vinst, men också levererar god, kvalitativ utbildning. Det är därför beklagligt att debatten om dagens vinstsystem i skolan fastnar i ett evigt för eller emot-läge. Alla politiker verkar vara överens om att skolan och undervisningen ska hålla god kvalitet. Trots det har somliga skolkoncerner och skolföretag fått plocka ut enorma vinster ur skolenheten, på bekostnad av elevers lagstadgade rätt till kvalitativ utbildning. 

 

Dagens system med vinster i skolan är ohållbart. När vissa skolföretag levererar, men andra inte alls blir det inte heller helt problemfritt att bara skandera om vinstförbud. I stället borde reformer för vassare kvalitetsgranskningar och goda resurser till Skolinspektionen vara högt prioriterade. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa