Gamla strider säkrar inte behovet av el

Vi behöver mer el, från de energislag som kan leverera.

Att stora delar av svensk politik nu ser ut att överge sina tidigare teknikspecifika positioner om elproduktionen visar hur ohållbara de var.

Att stora delar av svensk politik nu ser ut att överge sina tidigare teknikspecifika positioner om elproduktionen visar hur ohållbara de var.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2023-05-27 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under de kommande decennierna kommer Sverige att behöva öka elproduktionen rejält. Det beror inte bara på att Rysslands invasion av Ukraina dragit undan stora energikällor och därmed höjt priset på Europas- och Sveriges energi. Det beror också på att elproduktionen är en förutsättning för den gröna omställningen vi står inför. El kommer att behövas till såväl en växande elbilsflotta som till nya gröna industrier. 

Det viktiga på den svenska energimarknaden är långsiktiga och likvärdiga förutsättningar för investeringar av så många fossilfria energislag som möjligt. Hur mycket av den nya elen som kommer från vindkraft, kärnkraft eller något annat borde i sammanhanget vara en bisak. På så sätt uppstår konkurrens mellan flera aktörer och energislag. De som kan leverera fossilfri, billig och tillförlitlig el kommer då att bli vinnare, oavsett teknik. 

En teknikneutral energipolitik efterfrågas också av stora delar av det svenska näringslivet. Nyligen gick Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke ut och menade att Sveriges företag och investerare efterfrågar långsiktiga spelregler för just alla energislag.

Därför är det beklagligt att valets energidebatt, som i sin tur utgjorde nästan hela klimatdebatten, var en kamp med högt tonläge om vilket energislag som var bäst. Lite hårdraget var ståndpunkten till vänster att kärnkraften skulle fasas ut eller åtminstone inte byggas ut. Förnybara källor som sol och vind skulle ta dess plats. Högerut krävdes det motsatta, något hårdraget. Kärnkraften skulle byggas ut till nästan vilket pris som helst och röster höjdes för att stoppa de så kallade stålskogarna av vindkraft. 


Nu när valrörelsens retorik förlorat sin laddning signaleras ett sänkt tonläge och en större ödmjukhet från båda sidor. Socialdemokraternas Mikael Damberg gick häromveckan ut i SvD-podden Utfrågningen och öppnade för att bygga ny kärnkraft. I februari i år lät energiminister Ebba Busch via Dagens Nyheter meddela att Sverige trots allt behöver mer vindkraft, överallt. Tidigare i maj gav regeringen klartecken till två nya vindkraftsparker om totalt 100 vindkraftverk på Sveriges västkust. 
 

Att stora delar av svensk politik nu ser ut att överge sina tidigare teknikspecifika positioner visar hur ohållbara de var. Medan det kan finnas goda ideologiska argument för att vara kräsen med energislagen är det svårt att leva upp till när vi behöver all el vi  kan få. Det gäller både den som vill fasa ut kärnkraften och den som vill stoppa vindkraftsexpansionen. Den som vill se en teknikneutral energipolitik, som är öppen för att alla fossilfria energislag kan vara en del av lösningen, har däremot anledning att vara mer optimistisk än på länge.