Goda nyheter från oktober

Här är tio positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av september.

Ledare 4 november 2019 04:57
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1) Nobelpriset i medicin gick i år till tre forskare – William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza – som upptäckt hur celler anpassar sig till varierande syrenivåer. Tack vare pristagarnas forskning kan vi bättre förstå hur tumörer växer, vilket har lett till lovande cancerbehandlingar.

2) Sverige är världens åttonde mest konkurrenskraftiga ekonomi, enligt stiftelsen World Economic Forum. Det som förenar de mest framgångsrika ekonomierna är att de satsar på infrastruktur, kompetensutveckling, forskning och ett socialt skyddsnät. Det är främst en stelbent arbetsmarknad som hindrar Sverige från att nå en ännu högre placering. 

3) University of Washington i Seattle kommer att namnge ett nytt forskningscentrum efter Hans Rosling, den svenske professorn i internationell hälsa som avled 2017. Microsoft-grundaren Bill Gates, som donerat 210 miljoner dollar (drygt 2 miljarder kronor) till universitetet, beskriverRosling som en av sina viktigaste inspiratörer.

4) Holländaren Boyan Slat har utvecklat en anordning som på fem år ska städa bort hälften av all plast i Stilla havets största ”plastö”. Plastansamlingen är tre gånger så stor som Frankrike, och består av allt från fiskenät till bildäck som flyter omkring. Projektet har möjliggjorts av 38 000 personer i 160 länder som donerat cirka 22 miljoner kronor. 

5) Forskare vid Griffith University i Australien har botat livmoderhalscancer hos möss med hjälp av så kallad gensaxteknik. Metoden fungerar genom att nanopartiklar “klipper in” DNA i cancerceller och förhindrar dem från att multiplicera sig. Tester på människor kan börja inom fem år, och metoden kan tillämpas på vilken cancerform som helst om man känner till vilka gener som är inblandade. 

6) En japansk studie på över 36 000 män visar ett samband mellan att regelbundet äta svamp och minskad risk för prostatacancer. För män som åt svamp en till två gånger i veckan var sannolikheten 8 procent lägre än för de som inte åt svamp, och för de som åt svamp minst tre gånger i veckan var sannolikheten 17 procent lägre.

7) En tysk forskargrupp har upptäckt att TREM2, ett protein som finns i ryggmärgsvätska, kan mildra Alzheimers. Därför utvecklar forskarna nu antikroppar som stimulerar TREM2 och förstärker dess skyddande effekt. Varje år drabbas 20 000-25 000 svenskar av Alzheimers, som är den vanligaste demenssjukdomen. 

8) Forskare vid Chalmers i Göteborg har hittat ett nytt sätt att återvinna alla sorters plast. Genom att värma upp plastavfall bildas en gas, som sedan kan bli till nya material av samma kvalitet som den ursprungliga plasten. Det går att använda den infrastruktur som redan finns i plastfabriker för att göra detta. 

9) Poliovirus typ 3 har nu utrotats, fyra år efter att typ 2 eliminerats. Därmed återstår bara poliovirus typ 1, som är begränsat till Afghanistan och Pakistan. Polio kan bli den andra sjukdomen i mänsklighetens historia (efter smittkoppor) som vi lyckas utrota helt. 

10) 13-åriga Caroline Crouchley har förbättrat Tesla-grundaren Elon Musks hyperloop, ett sätt att färdas med tåg genom en tub med mycket litet luftmotstånd. Oroad över att tuben skulle kunna kollapsa vill Crouchley i stället använda en vakuumtub bredvid befintliga spår, som driver tåget framåt med hjälp av magneter och förnyelsebar el. Hon blev intresserad av tågteknik redan på lågstadiet.

Ämnen du kan följa