Gott om goda nyheter i oktober, trots allt

Taiwan har gått 200 dagar utan någon lokal smittspridning av covid-19. Erfarenheterna av Sars-epidemin 2003 gjorde att de taiwanesiska myndigheterna var väl föreberedda och agerade snabbt när coronasmittan började spridas i världen.
Taiwan har gått 200 dagar utan någon lokal smittspridning av covid-19. Erfarenheterna av Sars-epidemin 2003 gjorde att de taiwanesiska myndigheterna var väl föreberedda och agerade snabbt när coronasmittan började spridas i världen.

Vacciner, effektiv smittbekämpning, minskad barnadödlighet och biobatterier – det är några av oktobers goda nyheter.

Ledare 3 november 2020 05:02
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av september.

1. Enligt Världshälsoorganisationen WHO utförs kliniska prövningar av 45 möjliga covid-19-vacciner. Till exempel verkar Astra Zenecas vaccinkandidat, som utvecklas i samarbete med Oxford-universitetet, utlösa immunsvar hos försökspersonerna. Om ungefär en månad kommer vi att veta om några av vaccinkandidaterna är effektiva. 

2. En studie från Karolinska Institutet visar att kvinnor som vaccineras mot HPV löper mycket lägre risk att drabbas av livmoderhalscancer. För kvinnor som vaccinerades mellan 17 och 30 års ålder halverades risken, medan den minskade med hela 88 procent för de som vaccinerades innan 17 års ålder. 

3. Enligt US Energy Information Administration (EIA) har USA:s utsläpp minskat stadigt sedan 2007, och är i dag nästan tillbaka på samma nivåer som 1990. Det beror framför allt på att kolanvändningen har halverats sedan 2007 och ersatts av naturgas, sol- och vindenergi. 

4. Brittiska forskare har skapat ett enzym som kan bryta ner plast. I naturen kan det ta många år för plast att brytas ner, och eftersom det krävs fossila bränslen för att skapa ny plast behövs resurssnåla metoder för återvinning. Enzymet kommer att vara kommersiellt gångbart om ett till två år. 

 

5. Elbilar har ofta ett högre inköpspris än bensin- eller dieselbilar, men för en del hushåll kan en elbil ändå vara billigare. Enligt en avhandling av Jens Hagman vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) gör lägre skatter, bränslekostnader med mera att en elbil har tio procent lägre totalkostnad än en bensinbil. Om man kör minst 1 500 mil per år jämnar kostnaderna ut sig efter tre år. 

6. Medan en rad länder nu drabbas av en andra coronavåg har Taiwan gått 200 dagar utan någon lokal smittspridning av covid-19. Tack vare erfarenheterna från Sars-pandemin 2003 var de taiwanesiska myndigheterna väl förberedda och började testa inresande från Kina för symtom redan i slutet av december. Hittills har Taiwan bara haft drygt 500 bekräftade fall och sju dödsfall, av en befolkning på 23 miljoner. 

7. Motorcykelföretaget Harley-Davidson satsar nu på en ny produktkategori: elcyklar. Redan förra året släppte företaget elmotorcykeln Live Wire, och samma teknik kommer nu att användas av dotterbolaget Serial 1 Cycle Company. Företaget menar att tiden är mogen för elcyklar nu eftersom litiumjonbatterier blivit så pålitliga, lätta och billiga. 
 

 

8. Det spanska företaget Bioo håller på att utveckla ett biologiskt batteri som utvinner energi från marken. När mikroorganismer bryter ned organiskt material inuti batteriet produceras ström till ljus och sensorer. Så småningom kan tekniken kanske till och med förse ett helt hus med ström. 

9. Sudan, som länge präglats av konflikt, går mot en fredligare framtid. Först tecknades ett omfattande fredsavtal mellan landets övergångsregering och Sudans revolutionära front. I slutet av oktober anslöt sig Sudan också till de länder som på sistone skrivit under fredsavtal med Israel. Sudan togs även bort från USA:s lista över länder som sponsrar terrorism. 

10. Ny statistik från FN-organet Unicef visar att barnadödligheten i världen har minskat drastiskt de senaste decennierna. 1990 dog nästan 1 av 10 barn innan de fyllde fem år; i dag har den siffran mer än halverats. För att få ner barnadödligheten ytterligare behövs riktade insatser mot de främsta dödsorsakerna för barn, som malaria och undernäring. 

Ämnen du kan följa