Håll fast vid barnkliniken, den behövs

Den nya regionledningen måste se till att planerna för barnkliniken i Nyköping håller.

Ledare 27 oktober 2022 12:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nyköping har väntat 17 år på att få en fullödig barnklinik igen. Varje ytterligare dröjsmål och krumbukt framstår därför som ännu en motgång. Nu verkar det som att planerna på att tillfälligt inhysa en dygnet runt-öppen verksamhet i det så kallade rehab-huset fram till 2025 grusas. Kostnaderna för ombyggnationen blir höga. Alltför höga, bedömer verksamhetschefen Diana Bornstein (SN 27/10).

Såväl den föregående regionledningen – med Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet – liksom den nya – med Moderaterna, Vård för pengarna, Kristdemokraterna och Centerpartiet – ha bejakat barnklinikens återupprättande. Det nya regionrådet Christoffer Öqvist (M) bekräftar att detta besked ligger fast. 

Däremot är det så att just snabbt ökande byggkostnader påverkar utrymmet för att bygga på många håll i samhället. SCB:s siffror visar att byggkostnaderna för att bygga flerbostadshus ökade med hela 14,6 procent på ett år, mellan september 2021 och september 2022. Inflationstryck, räntehöjningar och konjunkturläge i kombination med oron i omvärlden, det påverkar det mesta. Även när regionen behöver bygga om, till eller nytt.

 

Verksamhetschefens signal är en fråga om ledningen bedömer det tillfälliga som värt pengarna. För att minimera osäkerhet kring situationen för barnkliniken behövs ett övertygat och tydligt politiskt ledarskap. En dygnet runt-verksamhet på barnkliniken är något prioriterat. Vad får det kosta? 

Det allra viktigaste är förstås att barnkliniken har sin tänkta plats och funktion på Nyköpings lasarett som tänkt från 2025 och inte försenas. Vad som tillfälligt är möjligt före detta, det verkar kräva en mer uppdaterad bedömning. 

I hårdnande tider prövas både plånboken och kreativiteten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa