Håll fyran fri från staten

Staten ska inte äga kommersiell tv. Sälj Telia!

Ledare 18 november 2019 04:55
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I tisdags fick Telia grönt ljus från EU-kommissionen för att köpa upp Bonnier Broadcasting som bland annat äger TV4. Det innebär att Telia, där Svenska staten är huvudägare, kommer bli en jätte på de svenska och finska mediemarknaderna. Genom sitt ägarskap av TV4 och SVT kommer staten därmed kontrollera alla de största tv-kanalerna i Sverige. Det är helt oacceptabelt.

Statskontrollerad media är en kontroversiell fråga. Förespråkarna, oberoende om de är i Ungern eller Sverige, pekar ofta på behovet av att erbjuda objektiva nyheter till medborgarna. Kritikerna pekar istället på att medias främsta uppgift är att granska makten, och att det omöjligen kan göras om staten själv äger bolagen. Oberoende vilken av dessa positioner man intar framstår det dock som absurt att svenska staten, som redan kontrollerar stora delar av utbudet på TV, ska köpa upp sin främsta konkurrent. 

Sverige har på många sätt ett katastrofalt skydd för våra demokratiska institutioner. Utöver omfattande statlig media så har vi har ingen konstitutionsdomstol som kan stoppa lagar eller reprimera politiker, som i Storbritannien eller USA. Regeringen utser också själv domarna i högsta domstol (vilket bland annat Polen kritiserats hårt för att göra). Om det är något den politiska utvecklingen det senaste decenniet borde ha lärt oss så är det att vi behöver mer maktdelning och fristående media, och att Sverige inte är skonade från den auktoritära och populistiska våg som sköljt över västvärlden.

Att ägandet av media koncentreras kring staten är inte bara ett problem för vår demokrati, det skapar också stora problem i utrikespolitiken. Ska Sverige med trovärdighet kunna kritisera andra länder där auktoritära regeringen gradvis säkrar kontrollen över media kan vi inte själva göra samma sak. När Ungern, där staten i praktiken tagit kontroll över nästan all TV och alla tidningar, kritiseras lyfter de ofta fram just Sverige och vår mediemarknad som ett exempel på att de bara gör som alla andra. Det, om något, borde avskräcka.

Enligt uppgifter till Expressen har regeringen själva lobbat på EU-kommissionen för att stoppa affären. De verkar alltså inte vara speciell intresserade av att uppköpet ska ske. Menar de allvar med sin oro så är det enda rimliga för regeringen att tydligt deklarera att man inte har något intresse av att kontrollera fler mediekanaler, och snarast påbörja en försäljning av sina aktier i Telia. Det skulle skicka en tydlig signal till andra länder, och visa att det är möjligt att gå i en annan riktning.

Januariavtalet kom till för att skydda Sverige mot en auktoritär högerpopulism. I avtalets inledning kan man läsa att partierna förenats i försvaret av ”oberoende fria medier”.Telias uppköp av TV4 blir därmed det ett test av huruvida avtalet i praktiken sträcker sig utanför frågor som Arbetsförmedlingen och värnskatten. Om Socialdemokraterna inte själva ser det och tar initiativ till en försäljning av Telia måste Centerpartiet och Liberalerna göra det. 

Ämnen du kan följa