Här är tio goda nyheter från novembermörkret

Här är tio positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN publicerades den första oktober.

Efter flera år av en nedåtgående trend för Tanzanias elefantpopulation till följd av tjuvjakt har den nu återhämtat sig och ökar i antal. Det är en av minst tio goda nyheter som november månad bjöd på.

Efter flera år av en nedåtgående trend för Tanzanias elefantpopulation till följd av tjuvjakt har den nu återhämtat sig och ökar i antal. Det är en av minst tio goda nyheter som november månad bjöd på.

Foto: Mosa'ab Elshamy

Ledare2022-12-01 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Forskare vid The University of Edinburgh har i en studie visat hur bakterier som orsakar lepra, tidigare känd som spetälska, nu kan bidra positivt till den medicinska behandlingen av leversjukdomar. Bakteriernas regenerativa egenskaper kan användas för att växa och återbilda skadade levrar. Hittills har studierna enbart utförts på djur, men forskarna är hoppfulla om att metoden ska kunna utvecklas till att även fungera på människor. 

2. En av de mest hotade fågelarterna på Nya Guinea, den svarthalsade fasanduvan, har nu setts till på ön Ferguson Island för första gången på 140 år. Forskare har med hjälp av ursprungsbefolkningens lokalkännedom kunnat fånga denna fågel på video för första gången sedan den först dokumenterades 1882.

3. Framtidens jordbruk kan vara här! I Borlänge har en gymnasielärare tillsammans med bolaget Sustainable business partner utvecklat självkörande traktorer drivna av solpaneler. Genom styrning från telefon eller dator kan traktorn med hjälp av GPS-system rensa ogräs, så morötter och ta upp potatis – helt fossilfritt! 

4. Forskare på UCLA har tillsammans med PACT Pharma för första gången använt en CRISPR-metod för att bekämpa cancer hos människor. Metoden innebär att man genom genteknik stärker patienternas immunförsvar genom att stärka T-cellers förmåga att strida mot cancertumörer. Resultatet från studien är lovande, där dessa nya celler både stabiliserat tumörens tillväxt och faktiskt förbättrat tillståndet hos vissa cancerpatienter.
 

5. En studie som genomförts av kemister och ingenjörer från University of Illinois har tagit fram en ny metod för att studera batterikapacitet och energiutvinning. Det ger nya möjligheter att kunna förbättra energilagring och förbränning inom såväl litiumbatterier som bränsleceller och elektrolytiska celler. 

6. I framtiden kan vindkraftverk komma att producera ren energi samtidigt som de fångar upp koldioxid från luften. Forskare från Purdue University har undersökt hur koldioxid kan fångas in i turbinen och absorberas i en vatten-och kaliumhydroxidlösning för att skapa kalciumkarbonat som kan användas för att skapa byggnadsmaterial som betong. Den här tekniken skulle kunna komma att ha stor inverkan på de globala utsläppen, i och med möjligheten att sluta kretsloppet i betongproduktionen.

7. "That's one small step for man, one giant leap for mankind”, sa Neil Armstrong när han som första människa landade på månen år 1969. Nu finns det planer på att föra nya amerikanska astronauter till månen 55 år senare, varav en blir den första kvinnan. Första etappen på denna resa avklarades i november när Nasa genomförde den första av tre planerade uppskjutningar, månraketen Artemis 1 med den obemannade kapseln Orion. Detta är ett första steg mot att återigen få se människor ta sina första kliv på månen år 2024.
 

8. I en studie som publicerades i oktober 2022 av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och University of Oxford konstaterar dem att andelen fattiga i Indien har minskat drastiskt mellan åren 2005 och 2020. Minskningen motsvarar 415 miljoner människor som därmed har förbättrade möjligheter till bland annat mat och vatten, bostad och utbildning.

9. Efter flera år av en nedåtgående trend för Tanzanias elefantpopulation till följd av tjuvjakt har den nu återhämtat sig och ökar i antal. Det gör även populationen av bland annat zebror, giraffer och bufflar. 

10. Brittiska fiskare har testat en ny sorts apparat som ska minska antalet hajar som blir bifångst. Genom att utsöndra ett elektriskt fält ska hajarna avskräckas, och därmed ska antalet hajar som dödas på detta sätt minska.