Här är tio goda nyheter som februari bjöd oss på

Minskade utsläpp av växthusgaser och spray mot resistenta bakterier är två av tio goda nyheter från februari.

Det är vackert när mandelträden blommar i Madrid. Den spanska huvudstaden satsar på att anlägga nya träd, grönområden och stadsskogar.

Det är vackert när mandelträden blommar i Madrid. Den spanska huvudstaden satsar på att anlägga nya träd, grönområden och stadsskogar.

Foto: Paul White

Ledare2023-03-01 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av växthusgaser från hushållen i Sverige minskade med 11 procent tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. En stor anledning är att utsläppen från personbilar minskat kraftigt, särskilt till följd av ökad andel biobränsle. 

2. Forskare på Chalmers har utvecklat en spray som både är effektiv mot olika typer av antibiotikaresistenta bakterier och som förhindrar infektioner och därmed minskar behovet av antibiotika. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är antibiotikaresistens ett av de tio största hoten mot global hälsa. Därför kan denna nya forskning vara revolutionerande!

3. En ny gigantisk solcellspark som kommer producera 1,2 megawatt håller på att byggas i Minnesota. Människor som bor i området kommer kunna prenumerera och äga en del av solpanelerna och därigenom också kunna lagra “solenergikrediter” under vintern när panelerna är mindre produktiva. En ny smart lösning för energi!

4. Forskare vid Karolinska institutet har genomfört en framgångsrik studie där de använt “DNA-pass” för att få ner biverkningar från medicin med i genomsnitt 30 procent. Det är delvis våra gener som avgör hur vi reagerar på olika läkemedel och genom att identifiera tolv specifika gener som har betydelse för reaktioner på läkemedel har man kunnat dosera läkemedel efter patientens specifika variationer. 

5. I en ny studie har man konstaterat att ökad plantering av träd i städer bidrar till sänkt temperatur genom att motverka “urban heat islands” och kan därigenom minska antalet dödsfall kopplade till värmeböljor. Glädjande är att flera stora städer såsom Madrid, Paris och London planerar att anlägga nya träd, grönområden och stadsskogar. Ett viktigt steg för grönare städer!

6. En start-up baserad i Kalifornien ger gamla begagnade fordonsbatterier nytt liv genom att göra om dem till energilagringsanläggningar. Dessa batterier används för att lagra överskott av sol-och vindenergi. Ett otroligt bra initiativ både för miljön och klimatet!

7. De senaste samtalen mellan Brasiliens och USA:s presidenter har väckt hopp om ett förnyat globalt engagemang för att skydda Amazonas regnskog. USA har lovat att arbeta med Brasilien för att stärka skyddet av regnskogarnas Amazonas, bland annat genom att erbjuda "inledande stöd" till den nyligen återupplivade Amazonfonden. Fonden används för att stödja projekt som förhindrar avskogning samt främjar hållbarhet. 

8. Fluglarver kan ersätta fiskmjöl och användas som ett billigt proteinfoder till höns. Detta kan vara viktigt för att lösa problemet med PFAS i ägg, som uppmärksammats i Danmark.

9. Amerikanska forskare har utvecklat en “robot-sköldpadda” som kan användas både i vattnet och på land. Denna möjlighet att anpassa sig till olika miljöer är banbrytande och kan bana väg för fler liknande utvecklingar. Den kan komma att bistå forskare som studerar ekosystem på land och i vatten.

10. Efter 15 år av globala förhandlingar kan vi nu få på plats tydliga regler kring hållbarhet på internationellt vatten. FN har inlett ett möte i New York där planen är att knyta ihop säcken kring det globala havsavtalet om livet i världshaven.