Här är tio nyheter från maj som får tummen upp

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan slutet av april.

En stor del av oljudet i vardagen kommer från ventilationssystem. En doktorand vid Chalmers har tagit fram en lösning.

En stor del av oljudet i vardagen kommer från ventilationssystem. En doktorand vid Chalmers har tagit fram en lösning.

Foto: Pedersen, Terje

Ledare2022-06-01 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Efter tre månader tycks kriget i Ukraina vara långt ifrån över, men ryska styrkor har ändå trängts tillbaka på flera håll och enligt Ukrainas överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj har man lyckats ta ifrån Ryssland det strategiska initiativet. Samtidigt börjar livet i Kiev återgå till det normala till den grad att biografer återöppnar i slutet av maj.

2. Buller som vi utsätts för hemma, i skolor och på arbetsplatser ökar risken för exempelvis hörselskador, högt blodtryck och psykisk ohälsa. Nu har Martin Ottersen, doktorand i strömningslära vid Chalmers i Göteborg, visat att en stor del av oljudet kommer från ventilationssystem och tagit fram en lösning – en tyst fläkt som också är bra för hälsan.

3. Tesla-grundaren Elon Musks satellitbaserade internettjänst Starlink har redan kommit till nytta under kriget i Ukraina. Nu har Hawaiian Airlines tillkännagivit att de blir det första flygbolaget i världen att använda Starlink för att erbjuda uppkoppling till sina passagerare. Starlinks fördel jämfört med liknande tjänster är att dess satelliter är fler och flyger i en lägre omloppsbana än andra leverantörers.


4. Det nederländska företaget Respyre har en enkel lösning på hur redan existerande betongbyggnader kan rena luften i städer: täck dem med mossa. Mossan kräver minimalt underhåll, verkar kylande på byggnaden och är dessutom graffitiresistent.

5. En ny studie från Göteborgs universitet visar att övergången från hybridbussar till elbussar kan leda till betydligt bättre hälsa för de som bor längs busslinjen, då bullernivåerna minskar. När linje 60 i Göteborg gick över till elbussar uppgav en lägre andel boende längs linjen att de kände av sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. 

6. Forskare vid amerikanska Northwestern University har upptäckt en gen som kan göra hörselapparater överflödiga i framtiden. Genen i fråga är ansvarig för huruvida hörselhårsceller utvecklas till ”inre” eller ”yttre” celler, vilket tidigare har varit svårt att kontrollera. Det skapar nya möjligheter att återställa hörseln även när gamla hörselceller har dött.

7. Vätgasbilar kan tankas snabbt och släpper bara ut vatten, men har varit dyra eftersom det har behövts platina till katalysatorn för att generera el. Men under ledning av Imperial College London har en europeisk forskargrupp nu lyckats ersätta platina med järn, vilket kan få ner priset på vätgasbilar rejält.

8. Forskare vid ett barnsjukhus i Australien har upptäckt en biomarkör som kan visa vilka barn som har en förhöjd risk att dö i plötslig spädbarnsdöd. Om barn lider brist på enzymet BChE vaknar de inte upp och börjar andas utan kan i stället drabbas av syrebrist. Inom fem år hoppas forskarna ha utvecklat metoder för screening och åtgärder för att minska dessa risker.

9. En grupp forskare från University of Florida har för första gången lyckats odla mat i jord från månen. Deras studie visar att månjord är tillräckligt näringsrik för att växter ska överleva, men att förhållandena var tuffa. Sådan forskning kan också hjälpa oss att förstå hur växter hanterar krävande förutsättningar på Jorden.

10. Forskare från Karolinska Institutet och Vrije Universiteit Amsterdam tyder på att datorspel kan bidra till högre intelligens hos barn. Barnen i studien fick testa sin kognitiva förmåga med två års mellanrum, och de barn som spelade mer datorspel än genomsnittet också ökade sin intelligens mellan testtillfällena mer än snittet.