Här är tio nyheter som gav januari ett lyft

Här är tio positiva nyheter att börja året med som inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN publicerades i samband med årsskiftet.

Ledare 1 februari 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Runt om i världen finns det miljarder människor utan tillgång till rent dricksvatten. Nu kan ett svenskt företag göra stor skillnad globalt. Det svenska vattenreningsbolaget “Wayout” expanderar nu internationellt, vilket ger nya möjligheter att rena saltvatten, avloppvatten och sjövatten över hela världen och ger därmed fler människor tillgång till rent dricksvatten! 

2. I en ny rapport från World Meteorological Organization konstaterar forskare att jordens ozonlager håller på att återhämta sig. Hålen i ozonlagret är farliga eftersom det ger mindre skydd mot farlig UV-strålning, men i rapporten bekräftas att nästan 99 procent av ozonnedbrytande ämnen har fasats ut. 

3. Forskare vid Drexel University har hittat ett nytt användningsområde för den populära AI chattboten ChatGPT. Den AI-modellen som ligger bakom ChatGPT heter GPT-3 och har nu tränats i att kunna upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom! Studien visade att AI:n i 80% av fallen korrekt kunde identifiera och förutsäga tidigt stadier av demens. 

 

4. NASA har bekräftat den spännande nyheten att myndigheten har kunnat identifiera en ny exoplanet med hjälp av James Webb-teleskopet. Teleskopet har bland annat till uppgift att studera atmosfären hos dessa planeter för att avgöra om det finns möjligheter till liv. Den nyfunna exoplaneten, som kallas för LHS 475 b, har ungefär samma diameter som jorden och ligger 41 ljusår från oss. Observationer från denna planet kommer öppna dörren för fler möjligheter att undersöka liknande planeter. 

5. I en undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet har forskare kunnat konstatera att de fiskefria zonerna som infördes för drygt ett decennium sedan har gett effekt. Fiskarna är både större och fler, och forskarna menar att återhämtningen har skett förvånansvärt snabbt. Det handlar bland annat om beståndet för abborre, gädda och gös i Östersjön. 

 

6. Som första land i världen godkände Filippinerna “det gyllene riset” för odling. Nu har man genomfört den första storskaliga skörden. Riset har med hjälp av genteknik modifierats för att kunna omvandlas till vitamin A i kroppen. Enligt WHO är 2,8 miljoner förskolebarn i riskzon för att bli blinda till följd av A-vitaminbrist. Skörden ska nu distribueras till förskolebarn, gravida och ammande.

7. För första gången på fem år har delfiner setts till i den amerikanska Bronx-floden! I ett uttalande från staden New Yorks nämnd för parker och rekreation konstaterar man att den decennielånga ansträngningen för att återställa floden som en hälsosam livsmiljö har gett effekt.┣ 
8. En ny studie har hittat över 400 tidigare okända maya-bosättningar och visat att Mayafolket hade världens första “motorvägsnät”, som fram tills nu varit gömda i tät djungel i årtusenden. Hittills har omkring 177km av vägar avslöjats. Denna nya studie visar på den sociala, ekonomiska och politiska komplexiteten som fanns vid denna tid!

 

9. Wales nationella fotbollslag har bestämt att spelare i det kvinnliga och manliga lagen ska få samma lön! För kvinnorna innebär detta en löneökning med 25 procent. I ett gemensamt uttalande sa landslagen att de hoppas att detta påverkar jämställdheten för nästa generation. 

10. Ny teknik kan revolutionera behandlingen av typ 1-diabetes i England. En “konstgjord bukspottkörtel” ska övervaka glukosnivåerna och injicera insulin i kroppen vid behov. Nu har systemet godkänts av myndigheter i England och kommer erbjudas till över 100 000 personer.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa