Här kommer goda nyheter trots aprilvädret

Den globala dödligheten för barn under fem år har halverats. Det är en av tio goda nyheter som vi fick ta del av under mars.

Den globala dödligheten för barn under fem års ålder har halverats sedan år 2000.

Den globala dödligheten för barn under fem års ålder har halverats sedan år 2000.

Foto: NAZIA PARVEZ

Ledare2024-04-03 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. En ny studie visar att personer med Downs syndrom har nått en ökad livslängd med 35 år från 1983 till i dag, vilket gör att den förväntade livslängden är 60 år. Utöver detta lär sig nu också majoriteten att läsa och skriva. Fler lever självständiga liv. Detta är en otrolig framgång med tanke på att det tidigare ansågs "omöjligt" för personer med Downs syndrom att utvecklas och att de därför ofta uteslöts från utbildning. 

2. Forskare i Chile har skickat ner en djuphavsrobot utanför landets kust och dess upptäckter är otroliga! Forskningen har hittat mer än 100 arter som är helt nya för vetenskapen. Det är häftigt att så mycket på vår jord finns kvar att upptäcka! 

3. I en studie ledd av Barcelona Institute for Global Health har luftföroreningarna i Europa mellan 2003 och 2019 undersökts. Resultaten visar att nivåerna av kväveoxid och andra skadliga partiklar har minskat med 1.7–2.7 procent per år.  Inte minst många stadsbor har fått uppleva en allt bättre luftkvalitet!

undefined
Nivåerna av kväveoxid och andra skadliga partiklar i Europa har minskat med 1.7–2.7 procent per år. Det ger livskvalitet, inte minst i tättbefolkade städer.

4.Den svenska biologen Pav Johnsson fotograferade en kväll i Nya Zeeland en nattfjäril som han inte kände igen. Det fanns en anledning till det: det visade sig vara en förmodat utdöd art! Det är första gången som denna art har registrerats på 65 år! 

5. Kor är inte bara bra för att hålla våra landskap öppna och att ge oss föda. Nu kan de även ge oss insulin! Genetiskt modifierade kor har producerat mjölk som innehåller mänskligt insulin. Det är goda nyheter för diabetiker, eftersom det kan säkerställa långsiktig tillgänglighet och sänka kostnaderna. 

6. Bottentrålningens effekter på den svenska ögonkorallen har varit förödande. Men nu finns det hopp om att den ska kunna återhämta sig på Sveriges västkust, med hjälp av konstgjorda rev.

7. I en rapport som FN nyligen lanserade konstaterades att antalet barn som dör innan fem års ålder för första gången ligger under 5 miljoner. Den globala dödligheten för barn under fem års ålder har därmed halverats sedan år 2000. Det är ett stort steg! 

undefined
I Kenya har noshörningar nu återvänt till en gräsbevuxen platå.

8. Med hjälp av Europeiska rymdorganisationens rymdteleskop Gaia har forskare identifierat två uråldriga strömmar av stjärnor,. Man tror att det kan vara reliker från två galaxer som slogs samman för ungefär 12 miljarder år sedan. Dessa strukturer har bedömts att vara Vintergatans tidigaste byggstenar! 

9. Indien har nyligen presenterat den första rapporten baserad på fattigdomsuppskattningar på över tio år. Resultatet är verkligen upplyftande: Indien har lyckats utrota den extrema fattigdomen i landet!

10. I Kenya har noshörningar återvänt till en gräsbevuxen platå där de inte har setts till på decennier efter att tjuvjägare hade utplånat dem i området. Nu har man via ett projekt flyttat 21 noshörningar till denna plats. Hoppet är att stärka populationen av den kritiskt hotade arten.