Har studenter ingen aning om vad akademisk frihet betyder?

Svenska universitet ska inte klippa banden med fria israeliska forskare på grund av kriget i Gaza.

Protest. På universitet runt om i Sverige protesterar studenter mot Israel.

Protest. På universitet runt om i Sverige protesterar studenter mot Israel.

Foto: David Carson

Ledare2024-07-09 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under våren har “free palestine” blivit tätt förknippat med studentprotester, både i Sverige och i resten av världen. Lundagård bytte under en tid namn till “Palestingård”, när ett flertal studenter slog upp ett tältläger i protest mot universitetets samarbete med lärosäten i Israel. Även i Göteborg, Uppsala och Stockholm har liknande demonstrationer genomförts. På alla platser är kraven desamma.

Demonstranterna vill att universitetet bryter samarbeten med Israel. Kriget i Gaza har polariserat debatten enormt och det är svårt att framföra en nyanserad hållning utan att möta diverse anklagelser. Den svenska palestinarörelsen har landat fel när det kräver att fri forskning och akademiska samarbeten avslutas. Akademisk frihet är centralt för såväl innovationen som den fria åsiktsbildningen. Att kräva det akademiska samarbetet avslutas med grunden i en stats agerande är symbolpolitik.  

Frihet att forska och undervisa utan att oroa sig för repressalier är centralt för vår utveckling och frihet. För att vi ska finna botemedel mot fler sjukdomar, finna lösningar på klimatkrisen och förstå vår omvärld bättre krävs att individer får tänka fritt. Det är sedan länge klarlagt att politiker inte kan allt och därför ska de inte heller bestämma vilken forskning som bedrivs på våra universitet. Detsamma gäller faktiskt de demonstrerande studenterna. Även om det är förståeligt att människor vill markera mot det som sker i Gaza så riskerar deras krav att drabba enskilda individer som inte alls stöttar Israels krigföring, samtidigt som det också är auktoritärt att vilja begränsa fri forskning. Det i sig kan drabba alla.

Enligt Freedom House sammanställning ligger den akademiska friheten i Israel på samma nivå som i USA och Storbritannien. Netanyahus regering styr inte Israeliska forskares resultat eller åsikter. En bojkott av Israeliska universitet i Sverige blir alltså ett slag i luften om målet är att straffa Israel som stat. Akademiker är inte en förlängning av statsapparaten utan fria tänkande individer. Det finns forskare från Israel som visat stort motstånd mot den israeliska politiken som förts mot Gaza, både före och efter terrorattacken den 7 oktober. Professor Oren Yiftachel, verksam vid Ben-Gurion University of the Negev driver organisationen “A land for all” som syftar till en tvåstatslösning och mer enighet. Han är aktivt kritisk till den förda politiken. Även denna typ av forskare stängs ut från den svenska akademin med proteströrelsen krav. Det är dock viktigt att komma ihåg att forskares åsikter ibland är helt irrelevanta för deras forskning.

När de svenska universiteten och högskolorna öppnar portarna igen efter sommaren ska idéer på nytt utmanas och utvecklas. Debatten om kriget i Gaza har en självklar plats på våra lärosäten, precis som israeliska studenter och forskare har. Den akademiska friheten måste gälla även när det finns skilda uppfattningar. Israeliska forskare ska inte belastas för statens agerande. Om man tror att staten och forskningen hör ihop har man helt missförstått den akademiska friheten.