Hela 2020-talet kommer att vara krisernas tid

Håll i, håll ut, solskensdagarna dröjer.

Problemet är att det onormala nu är det normala. Håll i och håll ut är något vi behöver göra kontinuerligt med jämnmod i den kroniska kristid vi är inne i.

Problemet är att det onormala nu är det normala. Håll i och håll ut är något vi behöver göra kontinuerligt med jämnmod i den kroniska kristid vi är inne i.

Foto: Evgeniy Maloletka

Ledare2022-12-29 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nyårsserien, del 2, de stora hoten:

Håll i håll ut blev mantrat under pandemin. En tanke att det snart går över, bara vi alla håller i och håller ut, så kan vi snart återvända till det normala. Problemet är att det onormala nu är det normala. Håll i och håll ut är något vi behöver göra kontinuerligt med jämnmod i den kroniska kristid vi är inne i. Utsikterna för världen 2023 ger på inget sätt hopp för en snar återgång till solskensdagar. 

Vi har samtidigt flera kriser som löper in i varandra och riskerar att förstärka varandra alltmer. Den säkerhetspolitiska krisen i vårt närområde är utlöst av Putinregimens vanföreställningar om det ryska imperiet och anspråk på makt över kringliggande stater. En vanföreställning som ledde till en rad krav på underkastelse, bland annat för Sverige och Finland, i det som formulerades 17 december 2021 av Ryska federationen. I det förnyade angreppet mot Ukraina 24 februari 2022 var syftet en snabb seger och annektering av hela landet under året. Efter Ukraina skulle vägen ligga öppen för att göra detsamma med Moldavien, Georgien, Belarus och när tillfälle ges även de baltiska staterna. I stället körde Putins rövare fast i Ukraina, de mötte en frihetslängtan och försvarsvilja som de inte kunde föreställa sig när ukrainarna slåss för sin existens. 

Det här kriget har inget slut i sikte, det finns ingen kompromiss som är gångbar. Ukraina kan inte avstå från delar av sitt territorium utan att helt ta död på den europeiska säkerhetsordningen och den internationella folkrätten som innebär att gränser inte ritas om med vapenmakt. Det skulle också bara uppmuntra till fortsatta angrepp. Putinregimen kan inte överleva ett nederlag där gränserna återställs. För att kunna vinna måste Kreml bryta västs stöd till Ukraina, då är alla medel tillåtna som energiutpressning, sabotage, subversion, cyberangrepp, desinformation och propaganda.

undefined
Putins rövare körde fast i Ukraina. De mötte hos ukrainarna en frihetslängtan och försvarsvilja som de inte kunde föreställa sig.

Till den globala oron kan Kina under Xi Jinping läggas. Kinas kommunistledare har brutit traditionen efter Mao och har med alltmer nordkoreansk stil skaffat sig en tredje period. Trycket mot Taiwan är stort och Kinas globala försök att skaffa sig ekonomiska fördelar fortsätter, det sker genom uppköp såväl som cyberhackningar. Säkerhetspolitiska experter och chefer för underrättelsetjänster brukar sammanfatta det med att om Ryssland är stormen så är Kina klimatförändringarna. Kinas törst på att kontrollera vår infrastruktur påverkar även dig i vardagen. Mälartågstrafiken sköts av MTR, som ägs av Hong Kongs lokalregering som numera är helt i händerna på diktaturen i Beijing och kommunistpartiet. I telefonen kanske du har appen Tiktok, som regeringskanslianställda inte längre får ha på sina tjänstetelefoner av säkerhetsskäl och som USA:s lagstiftare just nu diskuterar ett förbud mot, bara för att ta två exempel. 

undefined
I telefonen kanske du har appen Tiktok, som regeringskanslianställda inte längre får ha på sina tjänstetelefoner av säkerhetsskäl.

Till det så kan vi lägga höga elpriser och elkris, tillsammans med inflation som är framdrivet av Rysslands imperiehunger och försök att få andra länder att underkasta sig. I takt med att klimatförändringarna ökar sannolikheterna för extremväder som ställer till det. Haven höjs, torrperioderna blir fler och längre och häftiga stormar och skyfall kommer oftare. Senaste sommaren var den varmaste i Europa på 500 år. Som om det inte vore nog är covid inte ett helt avklarat kapitel i världen.

undefined
I takt med att klimatförändringarna ökar sannolikheterna för extremväder som ställer till det. Haven höjs, torrperioderna blir fler och längre och häftiga stormar och skyfall kommer oftare.

Lägger vi ihop alla dessa faktorer ser vi att matpriserna drivs upp och svält hotar på olika håll. Samtidigt minskar antalet arter i världen fort. Kriser och kollaps av olika transportkedjor med efterföljande kriser kan uppstå av såväl extremväder, säkerhetspolitiska konflikter eller förnyade pandemier. 

Lägger vi ihop utmaningarna som vårt samhälle möter, förutom att hålla ihop samhällskontraktet, bekämpa kriminalitet, utanförskap och extremism, så är det inte få. Året som kommer, året efter det, året därefter, ja åtminstone hela 20-talet kommer kriserna att avlösa varandra.

Med insikten om kronisk kristid behöver du fråga dig vad du kan göra för Nyköping, Sörmland, Sverige, Europa och världen. Eller för att citera John F. Kennedys berömda tal vid presidentinstallationen 1961, om att ställa sig i allmänhetens tjänst för att göra det bästa för frihet och demokrati: 

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you.”

Eller som vi sade i pandemin, håll i och håll ut – men vi behöver göra det tillsammans i Sverige och med våra vänner i världen. 

Det här är andra delen i ledarsidans nyårsserie som blickar framåt mot 2023. Del 1 publicerades den 28 december.