Hellre löften om lyft än ett vältrande i elände

Sverige behöver mer av mittenpolitik.
Sverige behöver mer av mittenpolitik.

Ensam är inte nödvändigtvis svag. För Centerpartiet ger friheten från blocken ett utrymme att synas med det egna.

Ledare 6 augusti 2022 05:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sverige har blivit kallt. Något har gått sönder. Många valslogans går ut på att måla upp bilden av elände och dåligheter. Även grepp som "nu får vi ordning på", drar i den riktningen. Därför är det värt att notera att Centerpartiets valmanifest drar åt annat håll och söker andra verklighetsbilder: För Sveriges bästa.

Hellre tummar upp för det möjliga än griniga tummar ned. Men inte i from av tjo och tjim utan med en uttalat optimistisk syn på vad som är möjligt att göra den kommande mandatperioden. Utan för den skull förneka att det finns problem. Centerpartiet har exempelvis justerat sin energipolitiska linje till att säga att vi måste få ut mer av alla energislag, även kärnkraften. Så lät det inte på 1970-talet. Men var tid har sina behov och sina nödvändigheter. 

 

Valmanifestet som antogs på Centerpartiets valkonvent i Stockholm på fredagen markerar en mittenposition i politiken. Mycket känns igen, Centerpartiets höga ambitioner för landsbygdsutveckling, tilltron till innovation och kravbilder för hållbar utveckling är på plats , liksom förslagen för ett mer jobbskapande företagande. C hade behövt fila mer på sin skolpolitiska position, men vårdpolitiken och förslagen för mer jämställd trygghet drar redan nu åt rätt håll.

Det ideologiska anslaget, liberalismens kamp mot antiliberala krafter finns där förstås, men det är en del av innehållet, inte ett allt annat överskuggande budskap. C är en grön liberal kraft som inte ser samverkan med antiliberaler som en språngbräda in i Rosenbad.  Det är rätt.

Till detta ska noteras den gränsdragning mot det röda – alltså, skattehöjningar – som Lööf markerade på valkonventet. Ett skarpt nej till skattehöjningar på arbete, boende och sparande, har sitt värde. Det är ett måste för den kraft som vill visa sitt fristående också från frihetsinskränkande socialism och inte bara populistisk konservatism.

Oavsett vem som tar vem efter valet om drygt en månad måste det därefter till faktiska beslut, goda sakpolitiska reformer som utvecklar och lyfter Sverige mot 2024. Till detta har nu C serverat en diger lunta sakpolitik.

 

Sveriges inträde i Nato och solidariteten med Ukraina behöver överskugga käbblet, oavsett valresultat. Det finns en inflationstakt att dämpa, ett näringsliv att lyfta, ett totalförsvar att forma, en kriminalitet att bekämpa, en landsbygd att utveckla, en vård att förstärka och en skola att rusta. För Sveriges bästa, ordagrant.

För Centerpartiet, mittenpolitiken och Annie Lööfs del är det enormt viktigt att få debattera sakpolitik framöver. I slutänden är det de handfasta resultaten som syns och märks för väljarna. De förslag som Lööf lyfte i sitt besök i Lebro i veckan, bland annat utbyggd laddinfrastruktur för elfordon, mer av rustade vägar och tillförlitlig tågpendling, en bredare bredbandstäckning och enklare förutsättningar att bygga och bo. Att stärka landsbygdens utvecklingskraft är att dra Sverige i positiv riktning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa